Senast uppdaterad: 2022-03-09

Personuppgiftspolicy

Objektia AB ("vi", "vår", “yta.se”, eller "oss") driver hemsidan https://yta.se ("Hemsidan"). Vi respekterar din integritet och rättighet till att bestämma över den data som kan insamlas i samband med ditt besök på Hemsidan. Vi är transparenta med vilken data vi samlar in, varför, hur vi skyddar den och hur du kan kontakta oss för att ta del av eller radera informationen.

I vår personuppgiftspolicy nedan beskrivs vilka personuppgifter som kan samlas in, när, varför, och på vilket sätt du har kontroll över dina uppgifter som kan insamlas i samband med ditt besök på Hemsidan eller någon av de hemsidor, tjänster eller applikationer som drivs av Objektia AB.

Personuppgiftsansvarig

Objektia AB är ytterst ansvarig för personuppgifterna i enlighet med dessa villkor samt att behandling av personuppgifter sker i enlighet med rådande lagstiftning. För fullständig information kring dina rättigheter, vänligen se: www.datainspektionen.se

Kontakt

Har du frågor som rör dataskydd, vänligen kontakta integritet@yta.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi lagrar uppgifter från dig som användare av Hemsidan vid samtycke. Detta sker primärt i första hand direkt från dig som användare och kan vara i samband med:

1. Ditt besök på Hemsidan, inkluderar men är inte begränsat till: trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, enhet, operativsystem och webbläsare som används vid besöket.

2. Vid en intresseanmälan på en annons eller i samband med att ett formulär fylls i kan data samlas som namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och eventuellt fritextfält.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

I det fall att personuppgifter lagras så kan längden variera beroende på typ av uppgift och i vilket syfte datan inhämtats. Vår utgångspunkt är att vi lagrar uppgifterna så länge vi behandlar för syftena som beskrivs i personuppgiftspolicy.

Här följer några exempel: När du själv raderar uppgifter, till exempel utträder ett pågående avtal, återkallar ett tidigare givet medgivande om direkt kommunikation eller distribuering av uppgifter, kommer uppgifterna att raderas omedelbart eller senast inom lagstadgade 90 dagar. I övrigt om uppgifterna gäller ett avtal kommer vi spara dem så länge som vi behöver för att fullfölja avtalet. Viss anonymiserad data för statistik och utveckling kan komma att sparas längre.

Leverantörer

I och med vår tjänst så samarbetar vi med många fastighetsbolag och uthyrare. Vår verksamhet bygger på att presentera ert företag och era uppgifter för våra leverantörer i syfte att ni ska erhålla en lokal alternativt hyra ut en. Då personuppgifter överlämnas i samband med detta ställer vi lika höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi gör på oss själva och tillämpar då ett datadelningsavtal. Ingen av våra leverantörer får använda uppgifterna i annat syfte än det vi anlitat dem för; det som beskrivs i denna personuppgiftspolicy samt regleras i datadelningsavtalet.

Hotjar

yta.se använder tjänsten Hotjar för att bevaka hemsidans användare slumpvis och aggregerat. Tjänsten används för att utveckla användarvänligheten och upplevelsen av Hemsidan och för att utveckla våra produkter och tjänster. All data och statistik som insamlas via Hotjar lagras, enligt Hotjars riktlinjer, under ett anonymt ID och kan inte spåras till individuella användare. För mer information kring hur Hotjar lagrar data, vänligen se Hotjars riktlinjer på hotjar.com

Rättsliga grunder och bakgrund för vår datainsamling

Intresseavvägning

Denna rättsliga grund tillämpar vi i de fall vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter i ett legitimt intresse, ett legitimt intresse kan vara t.ex.

 • Att få insikter i hur yta.se används och fungerar utifrån ett användarperspektiv
 • Utveckla och förbättra Hemsidan
 • Skapa statistik för intern och extern användning
 • Avgöra hur effektiv vår kommunikation är
 • Öka säkerheten samt förhindra bedrägerier och intrång
 • Personalisera och optimera din upplevelse av Hemsidan baserat på tidigare besök
 • Samla in och dela uppgifter med kunder när vi samarbetar. Kunder i vårt fall är t.ex. fastighetsägare och lokaluthyrare. Läs mer under Avtal nedan.

Nedan följer mer detaljerad information kring när vi kan samla in data:

Avtal

Då vi ingår i ett samarbetsavtal kring lokalsök eller uthyrning av lokal behöver vi behandla samt dela nödvändig information om företaget för att kunna fullfölja ett avtalet.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Drift av Hemsidan

För att driva Hemsidan behöver vi använda cookies för att hålla reda på sessioner och användarvänlighet av Hemsidan. Även infrastrukturen bakom Hemsidan är i behov av cookies för att säkerställa att vi håller en god säkerhetsnivå samt för att kunna felsöka och optimera våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Kundnöjdhetsundersökningar och enkäter

Vi eftersträvar alltid efter att utveckla vår tjänst. Som ett led i detta är återkoppling från våra kunder mycket värdefull. I samband med det kan det hända att vi frågar dig om du vill delta i enkäter, utlåtanden eller andra undersökningar.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Statistik

För att utveckla hemsidan och tjänsten behöver vi tillgång till detaljerad statistik över hur tjänsterna används. Objektia AB är också en leverantör av statistik kring kontorsmarknaden till andra intressenter inom branschen och det kan hända att vi använder uppgifter från våra besökare för att ta fram denna data. All sådan statistik aggregeras och görs därmed anonym så att det inte är möjligt att läsa ut enstaka användare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Direktmarknadsföring

Vi kan behandla utvalda personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål. Detta sker allt som oftast genom att specifika erbjudanden samt allmän marknadskommunikation som vi bedömer vara relevant för mottagaren.

Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där vårt berättigade intresse är att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra marknadsföringsmail genom att kontakta oss på integritet@yta.se eller genom att använda den länk för avregistrering som finns längst ner i varje marknadsföringsmail.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Kunder

Inom ramen för vår verksamhet har vi kontakt med juridiska personer, både företag som söker lokaler samt företag som hyr ut lokaler. Kontaktuppgifter och noteringar om t.ex. behovsanalyser, överenskommelser och önskemål kan i denna kontext komma att registreras i våra system såsom Hubspot, Typeform och/eller Calendly. Vi använder bara dessa uppgifter inom ramen för vår normala affärsverksamhet; tex för att kommunicera med dig, förmedla information till våra kunder samt möjliggöra för oss att fullfölja vårt kundlöfte och avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Information om användning av Hemsidan

Sökhistorik, uppgifter kring annonser och andra sidor som du besöker, hur länge du vistas på sidan, hur ofta du återkommer, interaktioner med länkar och objekt samt eventuella fel som uppstått.

Rättslig grund: Intresseavvägning och/eller fullgörande av avtal

Ostrukturerad data

Ostrukturerad data är sådana uppgifter användare av Hemsidan kan skriva (nästan) vad som helst. Till exempel i chattar eller fritextfält på annonser.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Kundnöjdhetsundersökningar och enkäter

Vi eftersträvar alltid efter att utveckla vår tjänst. Som ett led i detta är återkoppling från våra kunder mycket värdefull. I samband med det kan det hända att vi frågar dig om du vill delta i enkäter, utlåtanden eller andra undersökningar.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Dina val

Här är en lista över de olika valmöjligheter du har när det kommer till att dela med dig av personuppgifter när du använder våra tjänster.

Återkalla samtycke

Du kan givetvis när som helst återkalla ett tidigare samtycke och vi kommer då direkt att sluta behandla dina uppgifter, och beroende på din önskan, radera dem permanent.

Neka direktmarknadsföring

Gällande vår direktmarknadsföring så kan du när som helst avregistrera dig från våra marknadsföringsmail genom att kontakta oss på integritet@yta.se eller genom att använda den länk för avregistrering som finns längst ner i varje marknadsföringsmail.

Ändra dina uppgifter vi har lagrade

I det fall att dina uppgifter ändras eller att uppgifterna vi har är felaktiga kan du alltid kontakta integritet@yta.se för att ändra detta.

Cookie Policy

Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator för att samla in information om din användning av Hemsidan. Här sammanställer vi hur, när och varför vi använder cookies.

Vi använder cookies för förbättra din användarupplevelse, förenkla surfandet och se till att Hemsidan blir bättre anpassad efter dina önskemål, vilken webbläsare, bandbredd och operativsystem du besöker Hemsidan via.

Vi använder cookies till att:

 • Anpassa Hemsidan till den enhet du surfar på
 • Tillförlitlig och anonym besöksstatistik
 • Anonyma undersökningar för att bättre förstå våra användares behov

Tillfälliga cookies skapas när du besöker Hemsidan och raderas så fort du stänger Hemsidan. Dessa används för att hålla dig inloggad och för att du ska komma åt vår tjänst samt de förslag vi tagit fram.

Permanenta cookies lagras i din webbläsare. Det kan vara både cookies från första och tredje part som används för att samla in aggregerad och individuell statistik och användardata, genom tjänster som t.ex. Google Analytics.

Blockera cookies, script etc I din webbläsare

De flesta webbläsare använder olika tekniker för att blockera script, cookies och andra spårningstekniker. För att ändra detta, gå till inställningarna i din webbläsare eller välja att inte acceptera cookies vid ditt besök. Observera att vi inte på förhand kan säga hur Hemsidan kommer att fungera i just din webbläsare om du gör detta.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi och vilka har tillgång till dem?

Vi kopplar endast ditt cookie-ID till direkta personuppgifter om du själv uppger dem till oss vid registrering av önskemål om sökuppdrag eller motsvarande avtal. Dessa personuppgifter har endast vi tillgång till, tills det att vi presenterar ert företag för en fastighetsägare eller uthyrare i syfte att fullgöra avtalet.

Indirekta personuppgifter, såsom ip-adress eller sessioner. Dessa samlas in via cookies och används för att säkerställa att Hemsidan anpassas efter din enhet och för att samla aggregerad, anonym statistik kring användandet av Hemsidan i syfte att förbättra och utveckla den.

Hur länge sparar vi dessa cookies?

Cookies lagras lokalt på den enhet du besöker Hemsidan med. Cookies som lagras lokalt kan ha olika livslängd (se vidare nedan under ”Vilka cookies använder vi”). När du besöker Hemsidan läser den uppgifterna i dina sparade cookies, och skickar nya uppgifter som sparas. För dig som enbart besöker olika delar av Hemsidan och inte lämnar några personuppgifter lagras endast de indirekta personuppgifterna i upp till 24 månader, därefter raderas de automatiskt. För detta använder vi vår partner Google och deras tjänst Google Analytics som samlar de cookies listade nedan under “Vilka cookies använder vi”.

Vilka cookies använder vi

 • _ga används för att anonymt urskilja unika användare från varandra. _Dessa cookies lagras i upp till två år._
 • _gid Används också för att kunna urskilja användare men lagrar även information kring den webbläsare som används, vilken enhet, hur Hemsidan används samt hur Hemsidan hittades. _Dessa cookies raderas efter 24 timmar._
 • _gat Är en tillfällig cookie som enbart används för att anpassa överbelastade hemsidor. _Dessa cookies sparas endast i 1 minut._
 • gac Innehåller, för användaren, kampanjrelaterad information kopplat till Googles annonsnätverk och analytics. Det innebär att Google Ads kommer att läsa denna cookie om du inte nekar cookies. Dessa cookies sparas i 90 dagar.

Det är av stor betydelse för oss att kunna mäta antal besök och hur Hemsidan används. Detta gör vi i aggregerad och anonym form utan att registrera direkta personuppgifter. Statistiken hjälper oss att erbjuda en bättre användarupplevelse och i att utveckla Hemsidan.

Kan jag ta bort cookies och undvika att ni lagrar uppgifter?

Ja. Du kan enkelt radera cookies från din enhet via den webbläsare du använder. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till “Inställningar” eller “Hjälp” i din webbläsare. Där kan du välja att avaktivera cookies för Hemsidan helt.

Observera att vi inte kan garantera en lika bra upplevelse av Hemsidan om du väljer att avaktivera cookies.