Kvartalsrapport Q1 2023: Kontorshotellsmarknaden i Stockholm

Kvartalsrapport Q1 2023: Kontorshotellsmarknaden i Stockholm
Kontorshotellet Quick Office i Kista

Efter 3 kvartal av nedåtgående beläggningsgrader i Stockholm bryts trenden och beläggningsgraden för kontorshotell i Stockholm ökar under Q1 2023. Vår senaste analys visar på att beläggningsgraden ökat från 69% i Q4 2022 till 70% i Q1 2023 inom tullarna i Stockholm.

Det senaste året har flertalet faktorer sammanträffat för att driva beläggningsgraden nedåt. För det första tillkom nästan 70 000kvm kontorshotellsyta under 2022 i Stor-Stockholm, över 50% mer ny yta än vad som tillkom under 2021. Därutöver ökade vakansgraden på den övriga kontorsmarknaden i stort och utbudet av lokaler ökade i allmänhet, samtidigt som många företagare såg över sina kontorsbehov och generellt downsizeade till mindre ytor inför en lågkonjuktur och en hybridvärld efter pandemin.

Beläggningsgraden för kontorshotell inom tull i Stockholm per kvartal. Källa: yta.se egen data

Sett till Stockholms olika områden har uppgången varit jämnt fördelad. I Stockholm CBD har beläggningsgraden ökat från 75% i Q4 2022 till 77% i Q1 2023. Inom tullarna, exklusive CBD, har beläggningsgraden ökat från 57% till 61%. Utanför tull har beläggningsgrade ökat från 65% till 68%.

Mängden uthyrd yta har ökat markant under kvartalet, åtminstone sett till ett urval av de 5 största aktörerna. Den uppmätta uthyrda ytan under Q4 2022 var 41 000kvm rumsyta, vilket ökade med hela 7 000kvm till 48 000kvm under Q1 2023. Det innebär en ökning med 17% i total uthyrd volym under början av året. Detta visar ytterligare på att Q1 2023 äntligen var kvartalet då operatörerna lyckades ta igen och hyra ut större delar av deras nya bestånd.

💡
De 5 största aktörerna i Stockholm ökade sin uthyrda yta med 17% under kvartalet, en kraftig ökning.

Framåt har etableringstakten avtagit något under 2023, med färre annonserade nyöppningar i allmänhet. Vi får vänta till sommaren då vi gör en ny sammanställning, men när vi sammanställde datan under sommaren 2022 var 35 000kvm annonserade för öppning under 2023, jämfört med de 70 000kvm som tillkom under 2022. Sedan dess har vi inte upplevt en ökad aptit hos operatörerna, och bedömer att vi inte lär se några större rubbningar kring den siffran under detta år.

Nyöppningar av kontorshotell i Stockholm Q1 2023

Anmärkningsvärda nyöppningar under kvartalet:

Under Q2 2023 kommer Convendum öppna en anläggning på Drottninggatan, The Works öppnar deras mest centrala anläggning hittils på Klarabergsgatan, och The Works öppnar även en anläggning i Solna Business Park.

Hur räknar vi på beläggningsgraden?

yta.se har en databas med strax under 10 000 kontorsrum på över 250 kontorshotell i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi samlar kontinuerligt in samtliga vakanser från kontorshotellen på rumsnivå, vilket ger oss en samlad bild över mängden uthyrningsbar kontorsyta samt hur mycket som för tillfället är uthyrt. Vi räknar beläggningsgraden som mängden uthyrd rumsyta utav total rumsyta, med andra ord räknas en kontorshotellsanläggning som fullt uthyrd om alla kontorsrum är uthyrda.

För denna rapport har ett underlag om totalt 106 000kvm rumsyta inom Stor-Stockholm använts.

yta.se digitaliserar kontorshotellsutbudet på rumsnivå, vilket är underlaget till datan i artikeln

Kommande rapportsläpp

yta.se släpper ny data kring coworkingmarknaden i Stockholm en gång per kvartal i form av beläggningsanalyser, samt 1 gång per år ger vi ut en större marknadsrapport. Läs våra tidigare rapporter här.

Vi hjälper er hitta rätt kontor

En av våra experter hjälper er kostnadsfritt att jämföra alternativ

Få hjälp