Q1 2023: Göteborgs coworking-marknad växer – En djupgående analys av beläggningsgrad och trender

Q1 2023: Göteborgs coworking-marknad växer – En djupgående analys av beläggningsgrad och trender
United Spaces Lindholmen - ett populärt alternativ i Göteborg

I dagens konkurrensutsatta och digitala arbetsvärld är coworkingbranschen en alltmer viktig och attraktiv sektor för företag och entreprenörer. Sverige, som är känt för sin innovation och teknik, har också sett en snabb tillväxt inom coworking-marknaden, vilket vi på yta.se länge observerat i Stockholm.

I detta inlägg kommer vi för första gången ge en detaljerad bild av hur coworkingmarknaden utvecklas i Göteborg genom att analysera den nuvarande beläggningsgraden, baserat på våra omfattande marknadsdata och expertkunskaper.

Q1 2023: Göteborgs coworking-marknad i siffror

Utvecklingen av beläggningsgraden för coworking spaces i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vår första kvartalsrapport för coworking-marknaden i Göteborg visar att den totala beläggningsgraden för Q1 2023 låg på 70%. Denna siffra baseras på data från 27 coworking-anläggningar i Göteborg, som tillsammans erbjuder 13 600 kvm uthyrningsbar rumsyta. Denna beläggningsgrad jämförs med 69% i Stor-Stockholm och 72% i Malmö, vilket indikerar en relativt jämn fördelning av coworking-kapacitet över dessa större städer i Sverige.


Intresserad av att läsa mer om coworkingmarknaden i Stockholm? Läs vår kvartalsrapport om Stockholms coworkingmarknad för Q1 2023 här.


Fastighetsbranschen har länge analyserat vakansnivåer för fastigheter, men hittils har det inte varit möjligt att se den dolda vakansen i form av hur mycket coworkingaktörerna själva har uthyrt. För att ge denna detaljerade analys av beläggningsgraden i Göteborg har vi samlat och bearbetat data på rumsnivå från de olika coworking-anläggningarna. Genom att använda avancerade digitala verktyg och algoritmer har vi kartlagt och analyserat den totala uthyrningsbara ytan, gemensamma ytor, rummens storlek, deras pris och tillgänglighet.

Beläggningsgraden definierar vi som mängden uthyrd rumsyta utav total uthyrningsbar rumsyta. Ett kontor räknas som tillgängligt om det är tillgängligt nu eller inom 3 månader, för att säkerställa att datan ger en ögonblicksbild.

Göteborgs coworking-utveckling och trender

Detta är första gången vi analyserar beläggningsgraden inom coworking i Göteborg. I jämförelse har vi följt marknaden i Stockholm i över två år. I framtiden kommer vi att släppa uppdaterade siffror för Göteborg varje kvartal och inkludera information om staden i vår årliga marknadsrapport där vi gräver mycket djupare kring utvecklingen av utbudet, priser, beläggning och operatörer.


För att läsa vår senaste årsliga rapport om coworkingmarknaden i Stockholm, klicka här.


När vi jämför Göteborg med Stockholm kan vi se att beläggningsgraden i huvudstaden minskade från en toppnotering på 85% i Q1 2022 till 69% i Q4 2022. Denna nedgång kan främst tillskrivas en svagare hyresmarknad och en stark expansion av coworking-utbudet.

Det är möjligt att Göteborg har upplevt en liknande utveckling, men vi lär nog behöva invänta fler kvartalsmätpunkter för att se hur mycket Göteborgsmarknaden och Stockholmsmarknaden följer varandra. I vår årliga marknadsrapport kommer vi för första gången även analysera totala utbudet och tillväxten av utbud, vilket kommer ge en tydligare bild av läget. Så se till att hålla utkik efter den!

Vårt team av kontorsexperter ser dock redan nu att aptiten för coworking spaces i Göteborg är stort. Flera aktörer öppnar nya anläggningar och fler vill ge sig in i leken. Precis som i övriga Sverige växer utbudet även mot lösningar för större företag, och i allmänhet ser marknadens framtid väldigt ljus ut.

yta.se - din källa för coworking-marknadsdata

På yta.se samlar vi nästan 10 000 kontorsrum från 236 coworking-anläggningar över hela Sverige. Vår marknadsplats är det enklaste sättet att hitta, jämföra och hyra flexibla kontor på coworking-anläggningar. Tillsammans med vårt team av kontorsexperter hjälper vi årligen hundratals företag att hitta det perfekta coworking-utrymmet som passar deras behov.

Genom att använda vår plattform occu.io kan coworking-operatörer enkelt få en överblick över deras vakanser. Med hjälp av digitaliserade planritningar kan du som operatör få upp din anläggning och se precis vad som är ledigt eller inte, och jobba tillsammans med ditt team för kring uthyrningen. Detta säkerställer att vi kan erbjuda de mest aktuella och korrekta marknadsdata för våra användare.

Framtida prognoser och avslutande tankar

Med tanke på den snabba tillväxten och förändringen inom coworking-sektorn är det viktigt att ha auktoritativa och aktuella marknadsdata för att göra välgrundade beslut. Vår kvartalsrapport för Q1 2023 ger en värdefull inblick i beläggningsgraden för coworking i Göteborg och visar att det finns en stabil och växande marknad för flexibla arbetsutrymmen i staden.

Framtida kvartalsuppdateringar och årliga marknadsrapporter kommer att ge ytterligare insikter och trender inom coworking-branschen i Göteborg, Stockholm och andra större städer i Sverige. Genom att följa dessa trender och analysera marknadsdata kan företag, entreprenörer och coworking-operatörer göra informerade beslut som gynnar deras verksamhet och anpassa sig till den ständigt föränderliga arbetsmiljön.

Så, om du letar efter ett nytt coworking-utrymme i Göteborg, Stockholm eller någon annanstans i Sverige, kan du lita på yta.se för att erbjuda den mest auktoritativa informationen och hjälpen för att hitta det perfekta arbetsutrymmet för ditt företag. Tillsammans kan vi forma framtidens arbetsplatser och stödja den växande coworking-sektorn i Sverige.

Jämför alla coworking spaces

Jämför nästan 10 000 kontorsrum på coworking spaces på vår marknadsplats

Jämför coworking spaces