Coworking Market Report Stockholm 2022

Coworking Market Report Stockholm 2022
yta.se årliga marknadsrapport om coworkingmarknaden i Stockholm

I september 2022 släppte yta.se sin årliga rapport om den flexibla kontorsmarknaden i Stockholm som täcker perioden H2 2021 till och med H1 2022. Efter några år av osäkerhet när pandemin svepte över världen, tog marknaden ordentlig fart under året där både utbud och beläggningsgrad nådde nya höjder.

Ett halvår senare visar det sig att marknaden lugnat sig något, med beläggninggrader som sjunkit till följd av den massiva utökningen av utbud i Stockholm under året. Läs mer om det i vår kvartalsrapport för Q4.

Förnyad optimism ger en ljus syn på kommande år
Det senaste året har präglats av en förnyad optimism där både utbud och efterfrågan har ökat. Trots att coworkingutbudet ökade med 22% under 2022 steg beläggningsgraden till rekordnivåer över 80% från utgångsläget 60% i 2021, vilket visar att fler och fler företag går mot en mer flexibel kontorslösning.

I dagsläget utgör coworking 4,5% av den totala kontorsytan innanför tull i Stockholm, och totalt i stor-Stockholm 371 000 kvm - en ökning med 65 000 kvm sedan 2021. De kommande åren ser riktigt ljusa ut med många planerade etableringar - över 80% av alla tillfrågade aktörer i Stockholm uppger att de ämnar öppna sammanlagt 211 000 kvm nya anläggningar fram till och med 2025.

I Coworkingrapporten finns en djupare analys av nuläget och framtiden. Rapporten tar även upp:

  • Marknadens och operatörernas framtidsutsikter
  • Ekonomisk tillväxt
  • Geografisk fördelning av marknaden - i Stockholm och i övriga Sverige
  • Nyöppningar
  • Beläggningsgrad
  • Prissättning
  • Efterfrågan
  • Djupdykning i produkten

Om Coworkingrapporten
Detta är den andra årliga Coworkingrapporten från yta.se. Årets rapport är baserad på deras egen marknadsplats som omfattar över 6100 kontorsrum, en ökning med nästan 100% från förra året. En annan viktig datakälla för denna rapport är enkätsvaren från alla coworkingoperatörer. I år fick de in svar som representerar 240 000 kvm utbud.

Jämför alla coworking spaces

Jämför över 7000 kontorsrum på coworking spaces på vår marknadsplats

Jämför coworking spaces