Hur du gör avdrag för kontor hemma

Exempel på hemmakontor
Ser ditt hemmakontor ut såhär? Grattis! Du är (kanske) kvalificerad att göra avdrag.

Uppdateard: 2024-05-29

Att ha ett hemmakontor har blivit allt vanligare, inte minst på grund av den ökade flexibilitet som många företag erbjuder efter work from home trendens framfart. Men vad många inte är medvetna om är att du faktiskt kan göra avdrag för ditt hemmakontor, och det kan vara en betydande skatteförmån. I detta inlägg kommer vi att utforska hur det fungerar med avdrag för kontor hemma, vilka avdrag du kan göra, och vem som är kvalificerad att dra nytta av dessa förmåner.

Trött på hemmakontoret?

Jämför nästan 10000 kontorsrum på kontorshotell på vår marknadsplats

Till marknadsplatsen

Vilka avdrag kan du göra för ditt hemmakontor?

 • Dator och utrustning: Om du använder din egen dator, skrivare, telefon eller andra kontorsartiklar för arbete, kan du göra avdrag för dessa kostnader.
 • Hyra och ränta: Om du äger ditt hem, kan du göra avdrag för en del av din hyra eller ränta beroende på hur stor del av ditt hem som används som hemmakontor.
 • El och internet: En del av dina elkostnader och internetavgifter som används för arbetsrelaterade ändamål kan dras av.
 • Möbler och inredning: Om du behöver köpa skrivbord, stolar eller andra möbler för ditt hemmakontor, kan du göra avdrag för dessa kostnader.

Avdragen du kan göra gäller ej fasta kostnader, vilket till exempel innebär att du kan göra avdrag för elförbrukningen, men inte för elnätsavgiften. Du får inte heller göra avdrag för hela elförbrukningen, utan endast de delar som blir direkta merkostnader på grund av att du har ett kontor hemma.

Vem kan göra avdrag för ett hemmakontor?

 • Företagare och egenföretagare: Om du driver eget företag eller är egenföretagare, kan du vara berättigad till avdrag för ditt hemmakontor.
 • Anställda: Vissa anställda kan också kvalificera sig för avdrag om de arbetar regelbundet hemifrån och deras arbetsgivare inte tillhandahåller ett dedikerat kontor.
 • Krav på arbetstid: I många fall måste du använda ditt hemmakontor regelbundet för arbete och uppfylla specifika krav på arbetstid för att göra avdrag.

Om du är anställd i ditt egna aktiebolag kan det vara svårt att göra ett avdrag för ett arbetsrum. Men det finns även andra möjligheter, exempelvis kan du ta ut en hyra från bolaget. Då behöver du också kunna ange rummets läge och rummets storlek när du hyr ut det, precis som du hade gjort om du hade hyrt ut rummet till någon extern part. Det förutsätter dock att bolaget verkligen har behov av utrymmet, och att det därmed inte finns något annat kontor som du hade kunnat använda för bolagets verksamhet. Det måste även upprättas ett hyresavtal där samtliga traditionella hyresvillkor framgår, precis som om du hade hyrt ut till en extern part. Om du äger bostaden tillsammans med någon, exempelvis din partner, behöver båda två stå som hyresvärdar.

💡
Om du är berättigad att göra avdrag för hemmakontor, följ alla steg som om du hade hyrt ut det till en extern part

Vem får inte göra avdrag för hemmakontor?

Det är ett ganska snårigt regelverk och Skatteverket är inte supergenerösa när det gäller vem som kan och inte kan göra avdrag för hemmakontor.

De grundläggande kriterierna som många kanske uppfyller är att företaget inte tillhandahåller en arbetsplats där du kan eller ska arbeta från, och att det således finns ett tydligt behov av att du ska ha en arbetsplats i ditt hem.

Hemmakontoret får uteslutande användas för just arbete

Glöm att göra avdrag för att sitta vid köksbordet, nedan följer en del regler kring detta:

 • Rummet får bara användas till att arbeta i
 • Rummet behöver ligga avskilt från bostaden, med egen ingång
 • Om rummet inte ligger avskilt, måste det vara inrett på ett sätt som karaktäriserar en kontorslokal och blir obrukbart som bostad
 • Vanliga kontorsmöbler ger i regel inte rätt till avdrag

Jämför över 200 kontorshotell i Stockholm

Från 3 000kr/arbetsplats/månad

Hitta kontor i Stockholm

Avdrag för hemmakontor för ägare av aktiebolag

Du som ägare av ett aktiebolag och som även är anställd i bolaget har inte samma rätt att göra avdrag som någon som driver en enskild firma. Det som gäller för dig som aktiebolagsägare är att du gör avdrag i din privata deklaration. För att du ska kunna göra det, behöver rummet uppfylla reglerna ovan, det vill säga att rummet ligger utanför bostaden med egen ingång, alternativt att det är inrett på ett sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål.

I det fall du uppfyller samtliga kriterier och bor i en lägenhet där du har har ett arbetsrum, kan du till viss del göra avdrag för hyran. Eftersom avdraget då blir för övriga utgifter, tänk på att avdrag endast kan medges till den del de överstiger 5000 kronor. Om aktiebolaget dessutom betalar dina privata merkostnader kan en skattepliktig förmånssituation uppstå.

💡
Tänk på att avdrag endast kan medges till den del de överstiger 5000 kronor

Avdrag för hemmakontor för ägare av enskild firma

För dig som driver en enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även heter, är reglerna något enklare. Under vissa förutsättningar kan du nämligen göra schablonavdrag för ett hemmakontor. Det förutsätter att du måste arbeta minst 800 timmar hemifrån varje år. Vidare måste det även vara motiverat att du arbetar hemifrån, vilket, precis som för aktiebolag, blir svårare att motivera om din enskilda näringsverksamhet har ett fysiskt kontor någonstans.

Givet att du uppfyller ovan kriterier, får avdrag göras med 2000 kronor per år givet att bostaden är din (eller din makes) privatbostad, och i annat fall med 4000 kronor per år. I och med att det är ett schablonavdrag får du inte göra andra avdrag, som exempelvis för el eller värme, utan dessa kostnader ingår i schablonavdraget.

Om du istället har en inrättad del av din privatbostad där du endast arbetar, får du i stället göra avdrag för en skälig andel av utgifterna för exempelvis värme och hyra. Om du vill göra avdrag för elen krävs en särskild elmätare som mäter förbrukningen för just näringsverksamheten.

Tips på vidare läsning:
Moms på kontorshyra - vad gäller egentligen?

LOA - Hur lokalarean bestäms för lokaler och kontor

Guide: Indexuppräkning av kontorshyror

Coworking Spaces i Stockholm - jämför och se priser på alla kontorsplatser i Stockholm

Vi hjälper er hitta rätt kontor

En av våra experter hjälper er kostnadsfritt att jämföra alternativ

Få hjälp