Hur LOA lokalarean bestäms för lokaler och kontor

Hur LOA lokalarean bestäms för lokaler och kontor

LOA eller lokalarean är ett för många otydligt och odefinierat begrepp. Nedan följer en redogörelse för hur det egentligen fungerar och och vilka ytor som ingår i LOA. Datan är hämtad från Statens Fastighetsverk.

Texten uppdaterades: 2024-06-14

Vad är LOA?
Hur räkna ut Atemp?
LOA vid sökning av lediga lokaler
Fördjupning inom LOA

 

Letar ni nytt kontor?

Jämför över 10000 kontorsrum på kontorshotell på vår marknadsplats

Till marknadsplatsen

Vad är LOA?

 

1. Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende

2. Sidofunktioner till boende

3. Byggnadens drift eller allmän kommunikation, vilket inkluderar mellanvägg eller del därav intill en väggtjocklek av 30 cm.

4. Area för verksamheter

5. Personalutrymmen

6. Intern kommunikation

7. Garage

8. Arean av de rum och utrymmen som behövs för att bedriva själva verksamheten

 

Hur räkna ut Atemp?

1. I Atemp ingår LOA+BOA (boarea) och kan schablonmässigt beräknas genom:

2. 1,25 x (LOA+BOA) =  Atemp

3. Atemp definieras av Boverket som ”den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 grader Celcius i byggnaden.” Med andra ord är det alltså ett helt våningsplans area, inklusive mellanväggar, pelare, schakt, öppningar etc som allt ligger innanför klimatskärmen och därför ska tas med i energideklarationen.

 

LOA vid sökning av lediga lokaler

Till skillnad från många av de vanligaste angivna areorna vid marknadsföring av lediga lokaler är LOA relevant då den på ett mer specifikt sätt beskriver det utrymme din verksamhet faktiskt kommer att dra nytta av.

Fördjupning inom LOA

Standarden LOA innehåller en uppdelning av lokalarean för verksamhet (V), personal (P) och kommunikation (K). Beteckningarna för dessa blir LOA:V, LOA:P och LOA:K. Dessa subkategoriseras vidare in i nio delkategorier:

Typer av LOA
LOA:V (verksamhet) LOA:P (personal) LOA:K (kommunikation)
Arbetsrum Personalutrymmen och lokalvård Horisontal kommunikation
Grupputrymmen
Tekniklokaler
Verkstadslokaler
Laborativa lokaler
Förvaring
Övrigt

 

I till exempel lokalprojekt används begreppet LOA. Enligt standarden ska beteckningen i detta sammanhang vara programmerad LOA, dvs med utgångspunkt från kodningen på nio lokalkategorier vilka kan sammanföras till grupperna LOA:V, P och K som nämnda ovan.

Genom jämförelser av arean/arbetsplats inom lokalkategorierna med motsvarande värden i jämförbara lokalprogram och befintliga lokaler kan utrymmesstandarden och lokalernas anpassning till verksamheten uppskattas, och därmed optimeras vid en byggnad/ombyggnad av en lokal.

 

Hoppas att ni nu har bättre koll på LOA och vad det innebär när ni är ute och letar efter en ny lokal!

Hälsningar,

Teamet på yta.se

Jämför över 200 kontorshotell i Stockholm

Från 3 000kr/arbetsplats/månad

Hitta kontor i Stockholm

Vi hjälper er hitta rätt kontor

En av våra experter hjälper er kostnadsfritt att jämföra alternativ

Få hjälp