Göteborgs coworking-marknad växer – En djupgående analys av beläggningsgrad och trender under Q1 2023

Coworkingbranschen fortsätter att vara en viktig sektor för företag i dagens konkurrensutsatta och digitala arbetsvärld. Yta.se har länge observerat den snabba tillväxten av coworking-marknaden i Stockholm, och presenterar nu för första gången en detaljerad analys av hur coworkingmarknaden utvecklas i Göteborg.

Den första kvartalsrapporten för coworking-marknaden i Göteborg visar att beläggningsgraden för Q1 2023 låg på 70%, baserat på data från 27 coworking-anläggningar i Göteborg som tillsammans erbjuder 13 600 kvm uthyrningsbar rumsyta. Jämfört med 69% i Stor-Stockholm och 72% i Malmö, indikerar detta en relativt jämn fördelning av coworking-kapacitet över dessa större städer i Sverige.

För att ge en mer detaljerad analys av beläggningsgraden i Göteborg har yta.se samlat och bearbetat data på rumsnivå från de olika coworking-anläggningarna. Genom att använda avancerade digitala verktyg har de kartlagt och analyserat den totala uthyrningsbara ytan, gemensamma ytor, rummens storlek, deras pris och tillgänglighet.

Yta.se kommer att släppa uppdaterade siffror för Göteborg varje kvartal och inkludera information om staden i deras årliga marknadsrapport där de gräver mycket djupare kring utvecklingen av utbudet, priser, beläggning och operatörer.

Enligt yta.se har aptiten för coworking spaces i Göteborg ökat. Flera aktörer öppnar nya anläggningar och fler vill ge sig in i leken. Marknaden växer även mot lösningar för större företag, och i allmänhet ser marknadens framtid väldigt ljus ut.

Yta.se är en marknadsplats som samlar nästan 10 000 kontorsrum från 236 coworking-anläggningar över hela Sverige. Det är det enklaste sättet att hitta, jämföra och hyra flexibla kontorslösningar i Sverige.

Läs hela nyheten här.