Hur stor yta per anställd du har på ditt kontor är en viktig faktor för trivsel på kontoret då det påvekar ljudnivå och koncentration bland de anställda på kontoret. En generell tummregel för kontor är att räkna med 15 kvadratmeter per anställd. Då är det inräknat med ytan som krävs för kök, korridorer och gemensamma ytor. Generellt sett är öppna landskap och aktivitetsbaserade kontor mer yteffektiva än t.ex. kontor med egna rum.   

Utöver den faktiska ytan måste man också ta hänsyn till ventilation och kyla i fastigheten. I äldre byggnader är ventilationen och kylan oftast dimensionerad för att klara ett mindre antal medarbetare sett till storleken på ytan, det kan då krävas så mycket som 20-35 kvadratmeter per anställd.  

Hur du inreder kontoret kan också ha stor påverkan på hur mycket plats du behöver. Har du stort behov för konferens- och mötesrum? Då ökar självklart behovet för en större yta. 

Räkna ut hur många kvadratmeter ni behöver så kan ni sedan göra sökningen direkt på yta.se: