Hur stor kontorsyta per anställd du har på ditt kontor är en viktig faktor för trivsel på kontoret, då det påvekar ljudnivå och koncentration bland de anställda. Hur man ska tänka kring kontorsyta per anställd beror på vilken typ av kontor ni hyr. 

Kontorsyta per anställd – kontorshotell

När ni hyr kontorsrum på kontorshotell eller på ett coworking space är ofta kontorsytan per anställd redan uträknad åt er. Men en tumregel är att räkna med 3-5 kvadratmeter per anställd. Detta gäller det egna kontorsrummet – när det kommer till de gemensamma ytorna är det aktören själva som utformar lokalerna så att det blir så optimalt för hyresgästerna som möjligt, och enligt de regler som gäller.Kontorsyta per anställd – eget kontor

En generell tumregel för eget kontor är att räkna med 15 kvadratmeter per anställd. Då är det inräknat med ytan som krävs för kök, korridorer och gemensamma ytor. Generellt sett är öppna landskap och aktivitetsbaserade kontor mer yteffektiva än till exemepel kontor med egna rum.   

Utöver den faktiska ytan måste man också ta hänsyn till ventilation och kyla i fastigheten. I äldre byggnader är ventilationen och kylan oftast dimensionerad för att klara ett mindre antal medarbetare sett till storleken på ytan, det kan då krävas så mycket som 20-35 kvadratmeter per anställd.

Hur du inreder kontoret kan också ha stor påverkan på hur mycket plats du behöver. Har du stort behov för konferens- och mötesrum? Då ökar självklart behovet för en större yta.

Nedan kan du räkna ut hur många kvadratmeter ert kontorsrum på ett kontorshotell behöver vara: