Hur får man anställda som brinner för jobbet, gillar att utvecklas och ger allt under arbetstid? Det här är frågor som blir alltmer viktiga, för under senare år så har svenska såväl som internationella företag insett att man måste ha lite mer än ett intressant jobb och en bra lön att erbjuda då man vill bygga det bästa laget av medarbetare. Det är just detta som Employer Brandning handlar om. Förmågan att skapa en arbetsplats där anställda trivs och utvecklas på ett sätt som gynnar verksamheten och ökar på det goda ryktet. Kontoret är ofta kärnan i detta arbete då dess utformning, och läge, kommer att påverka de anställdas möjligheter att uppleva att jobbet ger det som de är ute efter.

Kontoret och Employer Branding

När man spenderar så många timmar i en lokal så är det inte så konstigt att den kommer att påverka hur man mår och hur man uppfattar sina arbetsuppgifter. Smarta arbetsgivare inser att det faktiskt är viktigt att investera i bra möbler som är ergonomiska och som går att anpassa till varje individs behov. Det här är en essentiell del av Employer Brandning då den leder till att man rent fysiskt kan må bra på kontoret.

Men det är inte bara möblers funktioner som påverkar hur man upplever ett kontor. Balansgången mellan öppna kontorslandskap och privata utrymmen är också något som man måste bemästra. Beroende på hur arbetet ser ut så är det viktigt att man kan växla mellan grupparbete och individuell plats på ett smidigt sätt. Det här ställer höga krav på lokalerna, och det bör man tänka på redan då man ser sig om efter lämpliga kontorslokaler då man drar igång eller flyttar verksamheten.

Förskola, boende och brandstänger?

Om man ser på riktigt stora företag som Facebook så investerar de till och med i bygge av attraktiva bostäder i nära anslutning till deras kontor. Allt för att locka till sig de bäst lämpade för jobbet. Man ser helheten och betänker medarbetares behov även efter det att arbetsdagen är över. Då man kan locka med ekonomiskt och trivsamt boende och hjälp med vardagliga saker som förskola så gör det jobbet attraktivt och intressant även för den som kanske bor långt från arbetsplatsen. Man kan på så vis dra till sig personerna som verkligen har rätt bakgrund och erfarenhet för jobben som man kan erbjuda.

Google är världsledande inom konceptet kontor som lockar fram medarbetarnas kreativitet. I USA så har de ju till och med sett till att kontoren erbjuder barnomsorg så att föräldrar kan vara nära de små och jobba på ett mer avslappnat och naturligt sätt. Gratis glass på jobbet, lek för vuxna, rum som visar vad som händer på andra kontor runtom i världen, och hotellfrukost varje morgon är några exempel på sådant som faktiskt erbjuds även på de svenska kontoren. Det gör jobben åtråvärda och den unika företagskulturen diskuteras i media vilket ger mycket positiv reklam för företaget då det skapar goodwill även bland folk som inte har en tanke om att söka jobb på ett Google-kontor. Faktum är att Google är helt galet bra på att skapa unika kontorsmiljöer. Deras Zürich kontor tar nog priset med mystiska rutschbanor, mötesrum i gamla skidliftar, brandstänger mellan olika våningar och telefonhytter i snölandskap.

Var ska man börja?

Nu kanske man inte kan bygga om kontoret med rutschkana eller förvänta sig att den nya kontorslokalen kommer att ha väggakvarier. Men det krävs egentligen inte så mycket för att göra en skillnad, och man ska börja med de anställda! De vet så mycket om vilka behov som finns. Bara genom att engagera sin personal i Employer Branding på så vis att man tar sig tid till att lyssna på tankar och förslag så får man en effekt. Att uppleva att man kan påverka sin arbetsmiljö är något som leder till att man trivs bättre och ser en större mening med att engagera sig i arbetsplatsen. Visst är det viktigt med företagshälsovård och fördelar som gymkort, men ännu viktigare är det som sker på själva arbetsplatsen och hur anställda kan vara med och styra utformningen av kontoret och gemensamma ytor på ett aktivt sätt.

Om det är så att man ska flytta kontor så bör man i god tid sätta sig in i de anställdas önskemål. Det här kan man göra på gruppnivå såväl som personligen med varje anställd. Frågor om vad som känns viktigt kan leda till att man inser att det faktiskt fattas saker som väl fungerande fikarum, gott om ljus och enkel parkering. Med mer kunskap om detta så blir brandingen så mycket enklare då man vet mer om vad som kommer att krävas för att lyckas med den.

Möjligheten att skapa en helt ny arbetsplats

Men det är ju inte alltid som man kan flytta kontor eller börja om från början på ny plats och då gäller det att komma fram till hur man skulle kunna ändra nuvarande kontorslokal på ett positivt sätt. Om det är ljus som fattas så finns det kanske lösningar för att öppna upp och se till att mer dagsljus strömmar in från de fönster som finns. I kombination med bättre belysning som kan styras från de olika arbetsstationerna så bidrar man till ökad trivsel.

Man kan också tänka på hur man kan få olika grupper och avdelningar att interagera på ett mer naturligt sätt. Genom att skapa plats för gemensamma aktiviteter så förstärker man gruppkänslan på jobbet. Många gånger så kan det här leda till spännande utveckling då personer som inte tidigare har fått möjlighet att samarbeta plötsligt får det varpå nya innovationer kan uppstå.

Trivsel som sprids som ringar på vatten

När de anställda upplever att de trivs på sin arbetsplats och att de kan jobba på ett bra sätt så märks det. Kunder som kommer på besök uppskattar givetvis kontoret som är utformat på ett behagligt sätt med god belysning, bra plats för möten och de faciliteter som man som gäst behöver. Men det är särskilt den goda stämningen som uppstår av en bra arbetsplats som får besökare att uppleva att det är något visst med den. När en kund upplever att han eller hon vill komma tillbaka för att det var så himla trevligt på kontoret så har man lyckats med sin Employer Branding. Man sprider helt enkelt att budskap utan att behöva trycka det på pennor och ballonger, ett budskap som folk kommer ihåg, och det oavsett vilket förhållande de har till företaget.

Se över ert kontor redan idag och ställ frågan vad som kan göras för att skapa en arbetsplats som man längtar tillbaka till eller om det kanske är dags att se sig om efter nya lokaler som bättre motsvarar de behov som finns.