Coworkingmarknaden Q3 2023

Coworkingmarknaden Q3 2023
Spaces Lindholmen i Göteborg - foto: yta.se

Coworking och kontorshotellsmarknaden är fortsatt i högvarv och beläggningen kvarstår på höga nivåer. I vår senaste rapport i Q2 2023 berättade vi om hur uthyrningsarbetet med det massiva utbudstillskottet som tillkom under 2022 var igång i full fart. Efter utbudstillskottet av rang under 2022 och 2023 har beläggningen återhämtat sig och ligger nu stabilt på historiskt höga nivåer.

Beläggningsgraden inom coworking för Q3 2023, mätt på uthyrningsbar yta (rum). Källa: yta.se databas med över 9000 rum på kontorshotell i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tittar vi närmare på datan ser vi att nettouthyrningen dominerats av ett fåtal av de största operatörerna. Jämfört med Q1 2023 (6 månader) ser vi att antalet uthyrda kvadratmeter ökat med 10%, vilket tillsammans med prisökningar som skett under året bådar för att marknaden går mot över 20% tillväxt i omsättning i år igen.

Utvecklingen av utbudet av coworking och kontorshotell i Stockholm. Källa: yta.se egna sammanställning

Samtidigt syns en tydlig avmattning i antalet annonserade nyetableringar. Per dagens datum har vi endast 15 000kvm i kommande anläggningar under 2024 och framåt. Många aktörer som tidigare varit expansiva i Stockholm har markant dragit ned på expansionstakten. Under Q3 ser vi försiktiga tecken på att etableringstaken återupptar men det är fortsatt på låga nivåer.

Några av de senaste nyöppningarna:

Omsättning av coworkingmarknaden i Stockholm

Nu har samtliga årsredovisningar inkommit och det är bekräftat att 2022 blev ett stort år för kontorshotellsbranschen med 34% i omsättningstillväxt och en kraftig minskning i den samlade förlusten.