Kvartalsrapport Q4 2022: Coworkingmarknaden Stockholm

Kvartalsrapport Q4 2022: Coworkingmarknaden Stockholm
Beläggningsgraden för Q4 2022 landade på 69% och nettouthyrningen för 2022 var +5% för kontorshotell i Stockholm

Beläggningsgraden för kontorshotell inom tull i Stockholm har uppmätts till 69% i Q4 2022 till följd av ett expansivt 2022. yta.se analyserar kvartalsvis vår databas av över 7000 rum på kontorshotell i Stockholm och kan på så vis ge en träffsäker och unik inblick i hur coworkingmarknaden utvecklas.

Efter flera år av stark expansion från kontorshotellen i Stockholm nådde beläggningsgraden för flexibla kontorsytor all time high i Q1 2022, hela 85% uthyrt. Året inleddes med en post-corona rally vilket i sin tur har drivit på en fortsatt hög etableringstakt under 2022, med 22% nya ytor.

I slutet av 2022 har beläggningsgraden mattats av som resultat av den aggressiva expansionen och ett ovisst världsläge. Detta har påverkat etableringstakten för 2023 som vid skrivande stund endast visar tecknade hyresavtal som ökar utbudet av coworkingytor i Stockholm med 11% av 2022 yta.

Beläggningsgraden för Q4 2022 blev 69%

Andel uthyrd kontorsyta utav uthyrningsbar yta på kontorshotell inom tull i Stockholm. Källa: yta.se databas

Under 2022 har beläggningsgraden dalat från toppnoteringen 85% ner till 69% vid årets slut. När beläggningsgraden var 85% upplevdes en brist på utbud sett till den stora efterfrågan. Under året har motvindar så som sviktande tro på världsekonomin, inflation och inte minst en kommande indexering på underliggande hyror med 11% som många operatörer valt att skicka vidare till sina hyresgäster infallit.

Nettouthyrningen +5% på årsbasis

Antalet nyetableringar per halvår i kvadratmeter och antal anläggningar, i Stor-Stockholm. Källa: yta.se

En förklaring till tappet i beläggningsgrad är den massiva expansionen som skett under 2022. Totalt sett öppnade 32st nya anläggningar i Stor-Stockholm och 64 000m2.

Mäter man skillnaden i uthyrd yta i början av 2022 med slutet av 2022 blir resultatet en positiv nettouthyrning motsvarande en ökning av total uthyrd yta med 5% under 2022. Detta indikerar att marknaden har vuxit med ungefär 5% sett till mängd yta.

Med tanke på kostnadspress bland bolag och en stark work from home kultur är det inte omöjligt att omsättningen på coworkingmarknaden trots det ökar med mer än 5% under 2022, genom att företag köper mer tjänster av kontorshotellen men inte nödvändigtvis ökar sin yta. Ett tydligt sådant exempel är att köpa ytterligare medlemskap för sina anställda istället för att ta större egna kontorsytor. Ett annat exempel är att konferensverksamheten har fått ett rejält uppsving för många under 2022.

Utöver det lär vi se kraftigt ökade omsättningar från branschen under 2022 jämfört med 2021 oavsett med tanke på att beläggningsgraden nådde sin topp under början av året.

Intresserad av mer data?

Läs vår senaste publika marknadsrapport för 2021 här. Är du intresserad av att få mer data ta kontakt med viktor [at] yta.se.