Är kontorshotell rätt för dig och ditt företag?

No18 Centralen
No18 Centralen

Uppdaterad: 2024-06-10

Att hitta det perfekta kontoret för ditt företag kan vara avgörande för att driva ett framgångsrikt företag. Oavsett om du är en nystartad uppstickare eller ett etablerat företag, kan valet av vilken typ av kontor du ska använda ha en betydande inverkan på verksamheten och hur bra det dagliga arbetet flyter på.

Det råder delade meningar kring vilka som passar och inte passar för att hyra kontor på kontorshotell. Oftast är detta subjektiva åsikter kring hur man upfattar ett givet företag och dess kultur. Men sanningen är att det egentligen finns ganska få typer av företag som faktiskt inte passar på ett kontorshotell eller rent av inte kan hyra ett sådant typ av kontor av mer eller mindre tekniska skäl. Sedan ska man självklart inte vara nonchalant för att förbise ett givet företags individuella önskningar och behov.

I detta blogginlägget hoppas vi på att reda ut några av frågorna kring vilka typer av företag som passar på kontorshotell, och varför den koontorsformen kan vara en klok strategi för att optimera arbetsplatsen.

Letar ni nytt kontor?

Jämför över 10000 kontor på kontorshotell på vår marknadsplats

Till marknadsplatsen

Vad är ett kontorshotell?

Kontorshotell är en spännande motpol till det traditionella kontoret, där tanken är att du hyr precis den yta ni faktiskt utnyttjar dagligen - och delar på resten med andra företag. Det är ofta just detta, att dela på ytor, som skrämmer många företag. Men det finns faktiskt en hel del lösningar där du kan sitta helt avskilt från andra företag och endast ta del av den service och gemensamhet du vill, alternativt anpassa vilken nivå av avskildhet du vill ha genom att välja och anpassa rätt kontor och till exempel lägga till ett internt mötesrum snarare än att dela med andra.

Den röda tråden i allt som gäller kontorshotell är flexibilitet, delvis i termer av avtal där det vanligen skrivs på 3-9 månader löpande, men även vad gäller den faktiska ytan där det sällan är ett problem att skala upp eller ner ditt kontor och antal medlemskap, och även funktioner som mötes- och konferensrum inom ramen av det avtal du har skrivit. Läs mer om vad ett kontorshotell är här.

Vilka företag passar kontorshotell för?

För att hårdra en initial kategorisering av företag inleder vi med storlekar rakt av. Det finns givetvis undantag och extremfall i alla kategorier.

  1. Entreprenörer och företag med upp till 5 anställda

Många tror att kontorshotell endast riktar sig till denna målgrupp, och att kontorshotell endast innebär frilansare och entreprenörer som arbetar i öppna ytor.

Idén med ett kontorshotell är precis vad det låter som - ett hotell med kontor. Således kan man hyra ett eller flera egna kontor inom kontorshotellet. För ett företag med upp till 5 anställda passar det utmärkt, då du slipper drifta ett eget kontor vilket kan motsvara en halv- eller heltidstjänst. Du hyr istället ett möblerat kontor där allt redan finns på plats, och reception och städare kommer med på köpet och ingår i hyran.

2. Företag med 5-25 anställda

För företag mellan 5-25 anställda tittar man oftast på lite större kontor inom kontorshotellet. Företag i den här storleken tar oftast lite höjd vad gäller kvadratmeter så du får plats med en egen lounge till exempel. För mötesintensiva företag förhandlar du antingen in ett större antal timmar i mötesrum så att det ingår i hyran, alternativt att du anpassar kontoret så det finns ett mötsrum internt. Det är inte heller ovanligt att man (som 10+ anställda) hyr två eller fler separata kontor, snarare än ett stort.
Läs mer här om hur mötesrum på kontorshotell fungerar

3. Företag med 25+ anställda

För företag med behov av 25+ arbetsplatser menar många att kontorshotell inte längre är ett gångbart alternativ. Men faktum är att det fungerar ypperligt, och det finns riktigt häftiga möjligheter inom kontorshotell att tillgodose företag i den här storleken.

Istället för att prata om enskilda kontor, talas det i den här storleken snarare om egna avdelningar. Kontorshotellet skärmar helt enkelt av en större yta som blir bara din. Här kan du lägga till funktioner som lounger, mötesrum, pentry och badrum precis som du vill ha det. Fortfarande med flexibilitet i avtal och storlek. Vi har tidigare skrivit ett långt blogginlägg om kontorshotell för större team, läs det här: kontorshotell för större företag.

Idag hyr en lång rad framgångsrika, större företag egna avdelningar på kontorshotell.

4. Företag med behov av extra arbetsplatser

Det är inte ovanligt att företag sitter låsta i långa hyresavtal. Det är heller inte ovanligt att dessa företag för förändrade kontorsbehov under den till exempel 5-årsperiod de har ingått i avtal kring. Här är kontorshotell ett perfekt alternativ, där du kan hyra ett externt kontor under en given tid. Vanligen som projektkontor eller om du tillexempel vill sätta säljorganisationen på ett annat kontor.

Vilka branscher passar inte för kontorshotell?

Det finns idag kontorshotell anpassade för i stort sett alla branscher. I och med kontorshotellens flexibla tillvägagångssätt så kan de tillgodose i stort sett alla. Det är vanligen företag med höga sekretessnivåer som är oroliga för att dela på ytor, men som vi precis diskuterat ovan finns det bra lösningar för detta också.

Idag hyr allt från börsnoterade läkemedelsbolag till jurister och snabbväxande tech-bolag kontor på kontorshotell. Allt från egen server och IP till interna mötesrum och avskilda ytor med egna ingångar går att ordna. Kontakta oss för att höra mer om hur kontorshotell kan fungera för just ditt företag.

Jakten på det perfekta kontoret

I jakten på det idealiska kontoret för ditt företag blir valet av arbetsplats en strategisk faktor som inte ska underskattas, oavsett om du är ett start-up eller ett väletablerat företag. Det finns många åsikter om vilka företag som är lämpliga för kontorshotell och vilka som inte är det. Ibland handlar det om subjektiva bedömningar baserade på företagskultur och företagsidentitet. Trots det är det en sanning att det finns en lång rad företag som faktiskt kan dra nytta av kontorshotell och att tekniska eller praktiska skäl sällan utgör ett hinder. Vikten av att ta hänsyn till varje företags unika behov och önskemål ska dock inte förbises.

I detta blogginlägg har vi gått djupare in på vilka typer av företag som bäst passar för kontorshotell och varför detta kan vara ett strategisk beslut för att optimera din arbetsplats. Genom att överväga företagsstorlek och specifika krav kan du hitta det kontorshotellet som passar dig bäst. Oavsett om du är en entreprenör med få anställda, en medelstor organisation med en önskan om flexibilitet eller till och med ett större företag med behov av en hel avdelning, kan kontorshotell vara den flexibla och kostnadseffektiva lösningen du letar efter. Om du står inför förändrade kontorsbehov under ditt hyresavtal eller behöver temporära arbetsplatser för särskilda projekt, kan kontorshotell också vara svaret.

Genom att utforska alternativen på vår marknadsplats för kontorshotell kan du hitta det perfekta kontorshotellet som möter ditt företags specifika behov och hjälper dig att trivas och blomstra i en flexibel arbetsmiljö.

Kontor för 15 personer centralt

69 900kr/månad inklusive allt

Se tillgängliga kontor hos iOffice