93% av coworkingaktörerna i Stockholm tror på privata kontor

93% av coworkingaktörerna i Stockholm tror på privata kontor
Coworkingaktörerna i Stockholm tror på framfarten av privata kontor

Nuförtiden är kännedomen kring coworking och kontorshotell hög, men historiskt har det inte varit så. Det fanns en tid när de flesta företag hade egna kontor och coworking endast förknippades med yngre företag med kortare planeringshorisont. Sakta men säkert har marknaden mognat och efterfrågan har ökat - även bland större företag. Det visar uppgifter från Coworkingrapporten 2022 från yta.se, som kartlägger marknaden med hjälp av egen data samt enkätsvar från coworkingoperatörerna.

Rapporten visar att de vanligaste storlekarna på kontor som hyrs ut på kontorshotell och coworking spaces i Stockholm är 3-5 samt 6-11 arbetsplatser. Dock börjar fler och fler större företag få upp ögonen för coworking och hela 25% av hyresgästerna hamnar i segmentet 11-51+ arbetsplatser. När yta.se har frågat operatörerna hur utbudet av större kontorsytor ser ut, anger 43% att de har möjlighet att hyra ut kontorsyta till företag som behöver fler än 21 arbetsplatser.

Efterfrågan på stora kontorsytor förväntas växa

När yta.se frågade operatörerna hur de ser på de produkter de erbjuder och hur de tror att efterfrågan kommer se ut framåt var de ganska eniga.

  • Alla de tillfrågade operatörerna erbjuder privata kontor på sina anläggningar och det segmentet är fortfarande vad operatörerna tror kommer att växa mest framöver, ännu mer än förra året. 2021 angav cirka 75% att de trodde att privata kontor skulle växa mest, en siffra som har ökat till drygt 93% i 2022 års rapport.
  • 75 % av de tillfrågade operatörerna erbjuder lounge/hot desks idag, men efterfrågan på denna produkt verkar ha svalnat avsevärt jämfört med operatörernas gissning på tillväxt förra året.
  • I år tror operatörerna att efterfrågan på produkterna "egen sektion" och "skräddarsydda kontor" kommer att växa. Jämfört med 2021 verkar "egen sektion" vara lite mer populär än skräddarsydda kontor. Egen sektion innebär att företaget hyr en yta av kontorshotellet som är helt dedikerad till dem, ofta med egen ingång, egna mötesrum och eget pentry men med tillgång till anläggningens service och gemensamma ytor. Ett skräddarsytt kontor innebär möjligheten att kombinera mer än ett privat kontor för att skapa en större lämplig lösning för ett företag.

Hyresgästerna stannar länge trots korta avtal

Trots korta och flexibla avtal, vanligen 3-6 månader, är det vanligt att hyresgäster stannar kvar länge. Den genomsnittliga längden ett företag sitter på ett kontorshotell är 30 månader, alltså 2,5 år. Hela 87% av de tillfrågade operatörerna anger att deras hyresgäster stannar i mer än ett år i genomsnitt. Vad detta beror på framgår inte av rapporten, men en slutsats man kan dra är att operatörerna är bra på att få sina hyresgäster att trivas och att coworking är ett koncept som är här för att stanna.

Jämför alla coworking spaces

Jämför över 7000 kontorsrum på coworking spaces på vår marknadsplats

Jämför coworking spaces