Ventilation i kontorslokaler

Ventilation i kontorslokaler

Motvinden till ett effektivt kontorsutnyttjande?

Välkommen till yta.se guide för ventilation i kontor!

Hoppa direkt till:
Ventilation i kontorslokaler
De olika typerna av ventilation
S-Ventilation
F-Ventilation
FT-Ventilation
FTX-System
Varför installeras inte alltid den bästa ventilationen?
Checklista för kontorsvisningen

Ventilation i kontorslokaler

Stigande hyresnivåer för kontorslokaler gör att företagen eftersträvar allt effektivare lokalutnyttjande för att skapa fler arbetsplatser per kvadratmeter, inte minst i städernas centrala delar där hyrorna ofta är relativt höga. Ett problem som vi på yta.se ofta stöter på vid lokaluthyrning är att det finns begränsningar i lokalens ventilation vilket hindrar företagen från att utnyttja sina lokaler fullt ut.

Många fastigheter och kontorsutrymmen är byggda i en tid där varje person hade sitt eget kontor och självdrag var tillräckligt för att klimatet skulle upplevas som bra. Idag kan 4-6 gånger så många personer sitta på samma yta vilket kan medför problem i luftkvalitén som i sin tur påverkar arbetsmiljön och prestationen på kontoret.

Arbetsmiljöverket har ett antal föreskrifter för kontorslokaler där ventilationsbehovet bestäms utifrån personbelastning, radonhalt, material i byggnader, interiörer och apparater, arbetet och processer.

För att uppnå ett bättre kontorsklimat går det ofta att justera ventilationen i fastigheter där moderna ventilationsanläggningar kan styra luftflödena till de delar av lokalerna som används för att effektivisera utnyttjandet av kontoret och ventilationsutrustningens kapacitet.

Nedan förklarar vi de vanligaste typerna av ventilation för kontorslokaler, samt vad de har för funktion.

De olika typerna av ventilation

Självdragsventilation (S-ventilation)

Självdragsventilation bygger på principen att det finns en skillnad mellan temperaturen ute och inne vilket skapar ett naturligt luftutbyte dvs inga fläktar eller mekaniska delar som reglerar utbyte av luft i lokalen. Detta system är vanligt i bostadshus och äldre fastigheter.

Frånluftsventilation (F-ventilation)

Enklaste formen av mekaniskt frånluftssystem. Här monteras en fläkt som drar ut luften ur lokalen. Ny luft tillförs lokalen genom att dörrar, fönster och ventiler inte är helt täta. Denna typ av ventilation är den billigaste och enklaste att montera efter S-ventilation. För att kunna kontrollera kvaliteten på den luft som kommer in i byggnaden måste eventuella ventiler inneha luftfilter.

Från- och tilluftsventilation (FT-ventilation)

Om det både finns fläktar för att tillföra lokalen ny luft samtidigt som en annan fläkt drar ut luft ur lokalen går det att styra ventilationen i rummet genom hur stor mängd som trycks in och tas ut ur lokalen. Med denna ventilationslösning finns också möjlighet att styra luftkvaliteten, temperatur och fuktighet genom ett luftbehandlingssystem. I alla nyare kontorslokaler används FT-ventilation vilket även är standard att installera vid ombyggnation av äldre lokaler.

FTX-system

Samma som FT-ventilation fast frånluften kopplas till en värmepump. Med denna installation utnyttjas värmen i frånluften som annars skulle vädras ut i naturen för att öka energieffektiviteten och minska ytterligare uppvärmningsbehov.

Varför installeras inte alltid den bästa ventilationen?

Att byta ut ett helt ventilationssystem är såklart en stor investering och det är inte alltid som fastighetsägaren kan motivera en investering för att fler personer ska kunna vistas i lokalen. Om vi bortser från kostnaden och bara ser till kapacitetsbegränsningar så är det brandklassningen av fastigheten som sätter maxkapaciteten för lokalen. Denna sätts bland annat beroende på utrymningsvägar, byggnadens höjd och fastighetens konstruktion.

Checklista för kontorsvisningen

Så vad är viktigt att tänka på när ni är ute på visningar för ert nästa kontor?

  • Fråga fastighetsägaren vilken typ av ventilation som finns och om det går att styra ventilationen till de utrymmen där i behöver den mest.
  • Stäm av med fastighetsägaren att ventilationen är anpassad för det antalet platser ni önskar.
  • Om ni vill sitta fler i lokalen, fråga fastighetsägaren om det går att uppgradera ventilationen för effektivare lokalutnyttjande.
  • Fråga hur många lokalen är brandklassad för.

Vi på yta.se tar gärna fram lokalförslag till ert företag och vi stämmer givetvis av med fastighetsägaren så att lokalerna vi föreslår är anpassade efter era behov.

Fyll i vår kontorshjälpen för snabb och kostnadsfri vägledning till ert nästa kontor!