Utformningen av kontoret och planlösningar för människor

Utformningen av kontoret och planlösningar för människor

Ett kontor är en dynamisk plats som påverkas av arbetsuppdrag och de personer som ska utföra dessa. Att vi människor är olika är ingen nyhet och visst finns det mycket att vinna på att jobba med gruppdynamik och bättre förståelse för hur man kan kommunicera på ett bra och effektivt sätt. Men något som man måste komma ihåg är att utformningen av kontoret också får en effekt på trivseln och på hur verksamheten fungerar. Man behöver satsa på planlösning för människor, och det kan betyda lite olika beroende på kontor, projekt och de möjligheter som finns.

Fördelar med en flexibel öppen planlösning

Den öppna planlösningen är mycket populär på företag där man samarbetar i grupp och behöver många informella möten för att driva arbetet framåt. Det här är en utformning som innebär att man inte använder sig av så många mellanväggar. Resultatet är en öppen yta som utan kontorsmöbler ser ut som ett gigantiskt golv.

Fördelarna med en öppen planlösning är många, bland annat:

  • Det blir lättare att jobba i grupp
  • Kontoret blir luftigt och en känsla av rymlighet
  • Alldaglig kommunikation förbättras

Det finns förstås nackdelar med det öppna kontorslandskapet som till exempel att man kan uppleva att man inte får arbetsro då man aldrig är riktigt ensam. Det här kan man lösa genom att placera de individuella arbetsplatserna på ett sätt som minskar insyn på den egna skärmen och som gör det möjligt att trots allt känna att man har en plats där man kan vara privat.

För företagets Employer Branding kan det öppna kontorslandskapet bli en fantastisk lösning men bara då man är noga med att utforma det i enlighet med medarbetarnas faktiska behov. Grupparbeten kan man ju ta hand om på olika sätt och ett kontor som har bra möteslokaler kan ge det stöd som krävs för att man ska känna samhörighet och ha en positiv association till arbetsplatsen.

Det aktivitetsbaserade kontoret

Med ett aktivitetsbaserat kontor så kan man jobba på ett flexibelt sätt och använda särskilda ytor för grupparbeten. Det här är en form av öppen planlösning som gör det möjligt att sitta i olika grupper i enlighet med de projekt som man jobbar med. Det kan betyda att man flyttar på arbetsstationer med jämna mellanrum.

För att det aktivitetsbaserade kontoret ska fungera så måste man ha en kontorslokal som gör det lätt att flytta på ljuskällor och sladdar. Det får inte bli för komplicerat att flytta runt möbler och skapa nya miljöer. När det här kan göras på ett smidigt sätt så kan personal uppleva att det blir spännande att komma till jobbet då det är omväxlande på så sätt att man inte alltid måste sitta på samma plats samtidigt som man behåller sin personliga sfär.

Då man behöver det traditionella kontoret

Det traditionella kontoret har en rumsindelning som gör att man sitter en eller kanske två personer i varje rum. Det här är normalt sett en lösning som passar bra då man behöver jobba ensam och inte kan bli störd av andras samtal och andra ljud som kan störa då man kanske har många möten över telefon. Det är inte ovanligt att man upplever att chefer behöver få den här typen av kontor, och därmed så brukar moderna kontorslokaler inkludera en kombination där man får öppna ytor såväl som mer privata rum.

Men de privata rummen behöver inte vara helt avskärmade från resten av kontoret. Man kan till exempel använda sig av väggar av glas som släpper igenom ljus och som också gör att de som jobbar i de traditionella kontorsutrymmena fortsatt har visuell kontakt med andra på arbetsplatsen. Med dörrar som kan öppnas på flexibla sätt så att det privata utrymmet blir en del av den öppna planlösningen så kan man påverka den känsla av gemenskap som finns mellan dessa kontorsrum och resten av arbetsplatsen. Det här är också något som påverkar rent psykologiskt och som kan göra att en gruppledare blir bättre tillgänglig för arbetslaget.

Fördelar med det traditionella kontoret

Det finns absolut fördelar med det traditionella kontoret och det är också därför som moderna kontorslokaler fortsatt inkluderar detta. Några av de viktigaste är:

  • Man får bättre möjlighet till privata samtal.
  • Rummet är bättre ljudisolerat vilket man kan behöva för viktiga telefonsamtal och videokonferenser.
  • Kontoret för en eller några få personer kan kännas mer ombonat och mysigt vilket också kan vara viktigt.

Nackdelarna är normalt sett att man blir lite avskärmad och kanske missar det som händer på företaget på ett naturligt sätt. Att alla plötsligt samlas i fikarummet för en spontan genomgång kan helt missas om man inte kan se ut från det privata kontoret till resten av arbetsplatsen och det är något som man kan behöva lösa med fönster.

Det är människor som jobbar på kontoret

Man kan bli bländad av fantastiska tekniska lösningar som gör att man kan kommunicera effektivt och veta precis vad varje medarbetare gör just nu men man får inte glömma bort att det är människor som jobbar på kontoret. Att ha en mysavdelning precis vid toaletterna var kanske inte så smart då det finns gott om medarbetare som inte har lust att heja på arbetskamrater då de kommer ut från toaletten. Man måste tänka på vad som gör arbetsplatsen till en plats där individen kan trivas som en del av en större grupp och rent privat.

Många gånger så är det just en kombination mellan den öppna planlösningen och det traditionella kontoret med plats för det privata som blir den bästa lösningen. Varje företag bör se över de behov som finns bland de anställda och utifrån detta välja rätt kontorslokaler som ger det stöd som man behöver för nuvarande såväl som för kommande projekt.

Letar ditt företag just nu efter att hitta ett nytt kontor så tveka inte att använda yta.se för att hitta ert nästa kontor!