Hitta lediga lokaler i Gamlestaden

Hitta lediga lokaler i Gamlestaden

Gammal industriort blir ny stadsdel

Gamlestaden är faktiskt den äldsta delen av det som idag kallas Göteborg. Från att vara en stadsdel som präglats av stora industrilokaler och arbetarbostäder går nu Gamlestaden mot att bli en del av en grön och dynamisk storstad. Genom sitt strategiska läge med närhet till centrala Göteborg, utgör Gamlestaden även entré till Göteborgs östra stadsdelar och dess stora befolkningsmängd. Under åren framöver kommer Gamlestaden att få en helt ny utformning och karaktär. 

Det planeras att bli en tät och dynamisk blandstad med ett stort utbud av nya coworking spaces i Gamlestaden. Ett nytt resecentrum och knutpunkt ska växa fram liksom nya bostäder, butikslokaler, kontorslokaler och hotell. 

I SKF:s gamla industrilokaler är ett nytt handelscentrum, “Kulan”,  planerat och under byggnation. “Kulan” kommer innefatta 40.000 kvm handelslokaler och butikslokaler samt 15.000 kvm restauranglokaler. Längst Säveåns vatten byggs nya bostäder. Planen är att stadsdelen, fullt utbyggd, kommer att ha fördubblat sitt invånarantal fram till 2035.

Gällande näringslivet är minst 15.600 kvm lediga kontorslokaler i Gamlestaden godkända för byggnation, och planerade att stå färdiga 2018. Det har även byggstartats ett kontorshus med lediga kontorslokaler vid Gamlestadens torg som omfattar lediga kontorslokaler om 16.000 kvm, samt planer för två etapper längre fram vilket gör omfattningen till hela 18.000 kvm lediga kontorslokaler i Gamlestaden.

Kommunikationer i Gamlestaden

Gamlestaden har i nuläget tre spårvagnsstationer: Gamlestadstorget, SKF och Bellevue. Därtill kan man även räkna en egen pendeltågsstation, bussar samt givetvis bil- och cykelvägar. Men hur långt tid tar det att ta sig till olika platser till och från Gamlestaden?

Tid att ta sig till flygplats: 
Landvetter – Göteborg-Landvetter Airport
Bil: 20-25 minuter 
Kommunalt med flygbussar: 40 min 
Säve – Göteborg City Airport
Bil: 20-25 minuter
Kommunalt med Västtrafik: 45 minuter

Tid att ta sig till Göteborg Centralstation:
Bil 10 minuter 
Spårvagn/Tåg 6-10 minuter

Företagsområden för lediga lokaler i Gamlestaden

Gamlestadstorget

Är vad Gamlestadens nya centrum kommer att heta, med sina nya höghus för kontorslokaler, resecentrum samt knutpunkt för kommunikationer. Idag är platsen där torget kommer placeras inte mer än ett trafikkaos. Men visionen innebär i mångt och mycket att göra plats för fordonstrafiken och leda den bort från stadsdelen, så att man bättre kan utnyttja det ypperliga strategiska kommunikationsläge Gamlestaden har. Torget med sina nya byggnader, kontorslokaler och framtidsvisioner kommer helt klart ha en central roll i Göteborgs allmänna utveckling och expansion, och förhoppningsvis ge lediga lokaler lite mer spelrum och höja vakansgraden. Torget kommer att omges av buss- och spårvagnshållplatser och därmed utgöra en utmärkt länk till nordöstra Göteborgs stadsdelar. 

Bellevue

Området ligger cirka 1 km öster om Gamlestadstorget och omfattar cirka 6,5 hektar. Bellevue är det området men störst procentandel lediga lokaler medan Gamlestaden Centrum har flest sett i antal. I Bellevue ligger mindre industrilokaler och verkstadslokaler, men även en hel del kontorslokaler och föreningslokaler. Många mindre företag väljer att leta lediga lokaler i Bellevue. 

Slakthusområdet

När resecentrum och övriga delar av Gamlestaden står klara, kommer Slakthusområdet ligga i mitten av allt. Klövern har tagit till vara på denna möjlighet och planerar för 6 000 kvm lediga kontorslokaler i Slakthusområdet. Slakthusområdet som tidigare inte var mer än vad området antyder – Sveriges första slakthus, med egen tågstation.

Marknaden för lediga kontorslokaler i Gamlestaden

Gamlestaden har betydligt högre andel lediga kontorslokaler än övriga Göteborg. Vakansgraden i Göteborg ligger på cirka 6 %, medan den i Gamlestaden ligger på cirka 10,4 %. Det motsvarar en minskning om 22 % på antalet lediga kontorslokaler i Gamlestaden under de senaste två åren, vilket skulle kunna tyda på att satsningarna nämnda ovan redan gett effekt på kontorsmarknaden i Gamlestaden – att desto fler företag söker lediga kontorslokaler i Gamlestaden. Marknadshyrorna har dock stått relativt stilla, i nuläget ligger de på ungefär 1200 kr/kvm/år, vilket är 57% mindre än Göteborgs dyraste område – CBD, som bara ligger tio minuter bort.

 

Vi hopps att guiden har varit informationsrik och nyttig – lycka till i ert lokalsökande!

//yta.se