För oss kommer kontoret alltid vara hjärtat i hur vi arbetar

För oss kommer kontoret alltid vara hjärtat i hur vi arbetar

Advisa grundades 2011 med ambitionen att hjälpa privatpersoner att sänka kostnaderna för sina lån. I dag är Advisa en av Sveriges största låneförmedlare och har flest antal långivare att erbjuda sina kunder. Man breddar kontinuerligt sitt kunderbjudande för att bli en mer allmän privatekonomisk rådgivare. Man hjälper konsumenter i både Finland och Sverige med att samla sina lån och krediter men även med rådgivning kring bland annat försäkringar. På senare tid har man även börjat titta på nya affärsområden inom just privatekonomi för att kunna utöka sin tjänsteportfölj.

Så här säger Jonathan Bollman som är VD på Advisa om bolagets framtid:
Vi är påväg att förflytta oss mot mer av en helhetslösning inom privatekonomi. Under 2021 kommer vi att gå in ett nytt affärsområde som kommer rikta sig mot alla kunder, mer än vad just privatlån gör. 

Det som urskiljer Advisa från andra låneförmedlare är deras personliga service. I stället för säljare har de mer seniora rådgivare som kan nå ut till – och hjälpa – deras kunder. 

Det är en uttalad strategi att ha en bred partnerportfölj och att vara den trovärdiga och seriösa låneförmedlaren som kunden kan vända sig till när de behöver hjälp med sin privatekonomi i en helhet. Vi vill finnas här för alla som vill få hjälp med sin privatekonomi. 

Advisa blev utsedda till Gasellbolag 2019. Det var inte ett inte uttalat mål utan snarare tack vare den strategi de fullföljt. Därmed har de lyckats växa 3-4 gånger snabbare än låneförmedlings-branschen i helhet. Denna tillväxt har givetvis agerat bränsle åt företagets kontorsbehov. 

Att hitta kontor är inte lätt som ett snabbväxande och momsbefriat företag. Advisa har hunnit flytta flera gånger sedan starten men just denna gång var tillväxten så stor att det krävdes en ökning av kontorsytan men det fanns även möjlighet att öka budgeten för kontoret. Så den senaste flytten blev en omvänd resa där Advisa hade möjligheten att satsa ännu mer på sin personal som de bedömer vara den yttersta anledningen till att hitta ett nytt och passande kontor. 

Vi kände oss ganska begränsade både kring utbudet i Stockholm men även med den budgeten som vi hade. Så den här gången valde vi att ta hjälp av er på yta.se. Ni är proffs det ni gör och kan vägleda oss i besluten som måste tas. Inte bara kring vart vi ska flytta utan även kring pris, förhandling och det slutgiltiga avtalet. Vi fick all den hjälp vi önskade av er. Vår kärnkompetens är inte att hitta de bästa kontorslokalerna, vi vill ha vårt fokus på att skapa en värdefull tjänst – det gör vi genom att ha nöjda och kompetenta medarbetare.

Efter flertalet visningar på lokaler som alla på ett eller annat sätt bedömdes som intressanta föll till slut valet på en egen avskild del på ett kontorshotell i Stockholm city. Där har Advisa en så kallad big office-lösning med egen ingång och möjlighet att disponera ytan precis som de vill. 

 

Företagskultur

Advisa är ett väldigt kulturdrivet bolag som dagligen arbetar med att både bibehålla men även utveckla företagskulturen. Det nya kontoret har verkligen bidragit till att utveckla kulturen inte bara yrkesmässigt utan även möjligheterna till att kunna gå ut och luncha tillsammans eller stanna kvar på en afterwork. Advisa har också stött på utmaningar under året som gått kopplat till covid-19, men känslan är ändå att när det är möjligt så vill medarbetarna verkligen vara på kontoret.

Hade de anställda fått vara med och önska hur kontoret skulle se ut?
–  Ja, Advisa är ett väldigt icke-hierarkiskt bolag där vi försöker jobba så mycket bottom-up som det går. Det var så tanken kom till från första början. Vi har löpande interaktiva medarbetarundersökningar där anställda kan skriva hur de upplever saker ting, allt ifrån sin utveckling inom Advisa till kontorslokalerna vi sitter i. Där snappade vi fort upp att man saknade större ytor att röra sig på, något som ligger närmare tunnelbanan och som är bättre sammankopplat med Stockholms förorter. Man saknade toaletter – en sån enkel sak. Man saknade också mötesrum där man kunde gå in och hämta andan.
Det gjorde att vi snabbt insåg att vi kommer att behöva dubbla antalet toaletter och mötesrum samt hitta något som ligger nära någon av de stora tunnelbanestationerna. Det var därifrån grundkriterierna föddes.

Har ni sett någon påverkan på personalomsättningen?
Det är tyvärr för tidigt att uttala sig, både om trivsel på kontoret och personalomsättning med tanke på den pandemi som pågår. Samma dag som vi skulle flytta in kom staten med rekommendationen om att “jobba hemma om du kan” vilket såklart var jättetråkigt för oss. Men vi ser att alla som kommer in här tenderar att stanna. Om du känner dig bekväm och har möjlighet att på ett säkert sätt ta dig till kontoret i de här tiderna så upplever vi att folk är nöjda med de faciliteter som finns både i lokalen och utanför. 

När vi fick en visning av kontoret passade vi på att ta några ord med den relativt nyanställda Head of Legal, Mary Ohrling. 

Vad är det bästa med det här kontoret? 

Läget är jättebra oavsett hur man tar sig hit. Upplägget med några stora rum, öppna ytor men att det även finns små rum. Det finns många sociala ytor – men även arbetsro i rummen vi arbetar aktivt i.

Var kontoret och läget en avgörande faktor för dig när du sökte detta jobb?

Ja absolut. Jag gillade att det ligger centralt och nära Mood Gallerian. Jag är bekväm av mig, en central adress lockade absolut.

Vad brukar du göra på rasterna här? 

Jag är lite dålig på att nyttja biljardbordet men jag är ofta i det stora sociala rummet. Det finns gott om utrymme och smidigt för alla att sitta – man sitter inte på varandra. 

 

 

Advisa som tjänst

Vad är fördelen med att ta hjälp av er kontra en konkurrent?
–  I grund och botten finns låneförmedlare för att utmana det oligopol som finns på finansmarknaden i dag. Bankerna har i princip fri prissättning och har prisdiskriminerat i ganska stor utsträckning. Det vi gör är att utsätta dem för konkurrens på ett sätt som ger makten till kunden. Det som särskiljer oss är att vi arbetar med att väldigt brett utbud av långivare – vi har flest långivare i Sverige vilket förstås är en kapplöpning mellan konkurrenter, det är vår uttalade strategi att ha en väldigt bred partnerportfölj. Vi arbetar mycket med personlig service, vilket återspeglar sig hos oss där vi har lite mer seniora rådgivare snarare än säljare. Vi vill vara den trovärdiga, seriösa låneförmedlaren som kunden kan vända sig till när den behöver hjälp med sin privatekonomi i stort.


Ni blev utsedda till gasellbolag 2019 – något särskilt som bidrog till det?
–  Vi har inte jobbat aktivt för att bli ett gasellbolag. Jag skulle snarare säga att det är ett resultat av den strategi vi haft och exekverat på. Vårt mål att hjälpa så många som möjligt, och när vi gör det har vi även lyckats växa mycket fortare än branschen som helhet. 2019 växte vi exempelvis 3-4 gånger snabbare än låneförmedlings-branschen som är en bransch som i sig också växer snabbt.
Jag tror att det som har lett till att vi blivit ett gasellbolag är att vi lyckats attrahera kunder som har ett stort behov av vår tjänst och kunnat hjälpa till en långsiktigt hållbar privatekonomi.

Några roliga metrics eller KPIer ni kan dela med er av?
Väldigt många. Vi är väldigt KPI-drivet bolag. Jag kan nämna att vi nästan har en miljon ansökningar. Ett roligt KPI är att vi har en metric vi kallar “physical wellbeing” som vi mäter i vårt HR-system. Den definierar hur pass väl anställda trivs med sin kontorslokal och om det finns möjlighet till rekreation eller att gå undan, hur kul man har på jobbet. Den har ökat ganska kraftigt sen vi flyttade hit, hos de som har haft möjlighet att kunna jobba härifrån.

 

Kontoret

Jonathan har arbetat på advisa i 5,5 år, det här är det tredje kontoret han sitter på. När flytten gick från Kungsgatan till Löjtnantsgatan var ambitionen att komma ner i storlek och kostnad för kontoret. Då var Advisa mitt uppe i en strategisk omställning som senare ledde till att de kunde skala upp kontoret igen. Denna gång var det en omvänd resa där de hade möjligheten att satsa ännu mer på personalen som var det yttersta syftet med att hitta en ny kontorslokal. Men det kom att bli en ganska komplicerad process. De kände sig begränsade av det utbudet som fanns, särskilt med tanke på att de bedriver en momsbefriad verksamhet. Denna gång bestämde de sig för att ta hjälp av en expert. De ville ha några som var proffs på kontor och som kan vägleda i beslutet. De kände behov av rådgivning kring både vart de ska flytta och kring prisförhandling samt allt avtalsmässigt. Med yta.se upplevde de att de fick all den hjälp de önskade. Advisa hade ett antal mål som var väldigt viktiga för dom inför denna flytt; mer yta för varje person, större lokal generellt så dom fick ett kontor att kunna växa in i. De ville även ha ett kontor som personer kan trivas i inte bara när de jobbar utan även på lunchen och på en AW. Avslutningsvis ville dom ha någonting som satte ett avtryck på dom som besöker kontoret Redan när du kommer hit som kandidat i intervjuprocess eller som partner vill man att kontoret ska göra ett gott intryck.

Jag var inte direkt inblandad i den praktiska flytten men jag var med och tittade på lokaler. Ni kunde ta bort bruset åt oss så att det blev lättare att välja. Jag var med på 5-6 olika visningar som alla var bra på sina sätt men valet var ganska enkelt i slutändan.

Hur kommer det sig att valet tillslut föll på Convendum?
–  Vi ser inte det här som ett kontorshotell, även om det kanske formellt är det. Vi ser det som hemmet för våra anställda. Det var tur att ni inte sålde in det här till oss som ett kontorshotell. Då hade jag nog instinktivt reagerat negativt på det. Det är snarare en tillfällighet att det blev en del i ett kontorshotell. Det viktigaste för oss är inte epitet vi sätter på lokalen utan snarare vad vår personal uppskattar och behöver.

Vad tror ni om framtiden för flexibla avtal och kontorshotell överlag?
Trots att kontor är extremt viktigt för alla branscher tror jag personligen att världen kommer att gå mer åt en gigekonomi. Vi på Advisa tror dock mycket på att skapa kultur genom samhörighet, gemenskap och att vara mentalt och fysiskt nära varandra. Därför kommer kontoret alltid vara hjärtat i hur vi arbetar. Jag är helt övertygad om att marknaden på sikt kommer att gå mer mot det flexibla kontoret med öppna arbetsytor. Vi drar redan nytta av det här, om du av någon anledning skulle känna för ett miljöombyte kan du bara gå ner en trappa och sätta dig i Convendums öppna ytor, vilket jag ser som en stor styrka och fördel för oss.

Tar ni emot kundmöten här?

– Många banker och andra långivare kommer ganska frekvent hit för möten. Det är en fördel för oss att kontoret ligger så pass centralt, det gör det möjligt för kunderna att enkelt komma hit. Vi har haft flera långivare som varit här och tagit med sina barn bara för att hälsa på spontant och i samband med det spelat pingis. En fantastisk upplevelse för oss. 

Borde företag ta hjälp av yta.se?
Precis som många tjänster tror jag inte att er tjänst är för alla. Det är säkert inte er ambition heller. Det är väldigt bra för de som vill lägga tid, kraft och energi på det man själv är duktig på. Vår kärnkompetens ligger inte i att hitta de bästa kontorslokalerna, den ligger i att skapa en värdefull tjänst genom att ha nöjda, duktiga och erfarna medarbetare. Det här blir ett verktyg för oss att kunna göra det mer effektivt.
Jag skulle säga att för alla vars kärnverksamhet inte handlar om att hitta lokaler, vars kärnverksamhet handlar om att skapa någon annan form av värde, tror jag att det är ett väldigt bra sätt att spara tid och också att få hjälp att hitta rätt.

Tips till företag som är tveksamma till kontorshotell?
Kontorshotell för mig är mer av ett koncept än en praktisk sak, eller en praktisk lokal. Vi ser inte det här som att vi bor hos någon annan, därför skulle mitt tips vara att släppa alla fördomar kring vad kontorshotell är.