Fem enkla sätt att skapa en bra kontorsmiljö

En vanlig störning i en arbetsmiljö med öppen planlösning är det brus eller oljud som det kan medföra. Att sitta axel mot axel med sina kollegor har många fördelar, enligt Arbetsmiljöverket så främjar det flexibiliteten, gör det lättare att kommunicera och att arbeta i grupper. Det kan dock vara på bekostnad av de anställdas fokus, nedan följer några enkla tips för att undvika detta och förbättra arbetsmiljön.

1. Identifiera olika tröskelvärden

Vissa anställda är mer lättdistraherade än andra, och det ska inte behöva påverka ledningens syn på dem. Förmågan att kunna fokusera i stressfyllda omgivningar är inte en spegling av ens karaktär, och inte heller ska anställda behöva känna att det är det. Som arbetsgivare är det bästa du kan göra att skapa och omskapa optimala arbetsförhållanden, vilket kommer öka de anställdas prestation och motivation. En enkel metod för att få grepp om problemets omfattning är att proaktivt och kontinuerligt undersöka sina medarbetare och deras åsikter.

2. Överväg flexibla arbetsarrangemang

För vissa anställda är den optimala arbetsmiljön för vissa uppgifter utanför kontorets väggar. Varesig det är individens eget hem eller ett biblioteket, så uppskattar anställda flexibilitet i hur och var de kan utföra sina uppgifter. Det kan även i stor utsträckning påverka hur de anställda känner för sina arbetsgivare.

3. Erbjud lediga kontor till medarbetarna

Då gemensamma utrymmen såsom konferensrum och lounger är upptagna, så kan ett tomt kontor vara bästa alternativet för en anställd som försöker undvika distraktioner. Att tydligt kommunicera att lediga kontor kan användas av alla är ett smart sätt att utnyttja annars outnyttjade utrymmen och uppfattas som en ödmjuk gest gentemot företagets medarbetare.

4. Föreslå tysta timmar på kontoret

En stormig och hög-energisk arbetsmiljö kan ha sina fördelar, men om miljön når den grad att det den ett frekvent distraktionsmoment kan det vara en bra idé att föreslå en policy som “tysta timmar” under vissa delar av dagen. Det kan också handla om att försöka ha telefoner på ljudlöst i ett öppet kontorslandskap eller att samtal vanligtvis hålls i separata telefonrum. Det bästa är förstås att föra en dialog med företagets medarbetare anställda om detta, och inte sätta upp en policy utan att förankra den i organisationen.

5. Erbjud verktyg för att kunna hantera distraktioner

Utöver det som nämnts ovan finns det vissa andra verktyg man kan använda sig av för att undvika att bidra till en distraherande och negativ fysisk arbetsmiljö, vilket även Ledarna skriver om. Flera företag har börjat använda sig av valfria meditations-sessioner under kontorstimmarna. Det har hjälpt de anställda att rensa huvudet och förnya dagens fokus. De anställda lär sig även bra tekniker att kunna meditera på sin fritid, vilket gör dem mindre mottagliga för stress i helhet – även utanför kontoret.

 
Hoppas att ni finner några av tipsen värdefulla!
 
Om ni söker lediga lokaler nu, besök vår marknadsplats på länken nedan:

Till yta.se