122 000 kvadratmeter ny coworkingyta till Stockholm på fem år

122 000 kvadratmeter ny coworkingyta till Stockholm på fem år
122 000kvm ny coworkingyta till Stockholm på fem år förutspås i yta.se rapport

Det har väl inte undgått någon vid det här laget att marknaden för coworking har fått sig ett rejält uppsving på senare år. När Sveriges företag behövde gå mot mer flexibla kontorslösningar under pandemiåren ökade efterfrågan på kontorshotell rejält och beläggningsgraden nådde rekordnivåer.

Coworkingoperatörerna var dock inte sena med att svara på efterfrågan - under perioden augusti 2021 till augusti 2022 öppnade det inte mindre än 28 nya anläggningar i Stockholm, motsvarande nästan 55 000 kvadratmeter. Expansionen på marknaden ser ut att fortsätta även kommande år - från andra halvåret 2022 fram till och med 2025 är anläggningar motsvarande 67 000 kvadratmeter planerade att öppna.

Antal planerade nyöppningar av coworkinganläggningar per halvår i Stockholm. Källa: yta.se marknadsrapport

Vi märker med glädje av en tydlig ökning av anläggningar både inom och utanför Stockholm, att coworking sprider sig genom landet visar på dess betydelse i kontorsbranschen. Det är inspirerande att vara del av en bransch med så mycket framåtanda! - Lisa Björklund, Partnership manager på yta.se

En operatör som satsar hårdare än någon annan är Convendum. Av de 67 000 kvadratmeter som väntas nå marknaden framöver, står Convendum för hela 48%. Detta ger oss anledning att tro att det kommer meddelas ännu fler kommande nyöppningar av andra operatörer under det kommande året.

Inte bara Stockholms innerstad som växer

Huvuddelen av de planerade öppningarna ligger huvudsakligen i Stockholm city, men även i de yttre delarna av Stockholms innerstad samt i kranskommunerna växer coworkingmarknaden. Ett antal öppningar är redan signade, men med tanke på den förutspådda tillväxten i centrala Stockholm finns anledning att tro att operatörerna kommer flagga för fler öppningar även utanför innerstaden. Det är dessutom många av operatörerna i Stockholm som satsar på andra delar av Sverige - bland annat svarar 44% av de tillfrågade Stockholmsaktörerna att de planerar att öppna anläggningar i Göteborg.

Uppgifterna kommer från den årliga Coworkingrapporten från yta.se som samlar unik data från samtliga coworkingaktörer i Stockholm, samt från sin marknadsplats. Ladda ner Coworkingrapporten i sin helhet här.

Ladda ner marknadsrapporten

Kostnadsfritt

Till rapporten