Kostnadsfri sökhjälp

powered by INGRID

Kontor - Valhallavägen, 195 - Ladugårdsgärdet

Valhallavägen 195, Ladugårdsgärdet, Stockholm

 • Lokaltyp

  Kontor
 • Storlek

  3200 - 12620 m²
 • Inflytt

  2019-7-1
 • Inkommet

  13 dagar sedan

  Beskrivning

  I de arkitektoniska värdena - Inspiration, kreativitet, trivsamhet, samklang - har man tagit vara på valmöjligheterna i arbetslandskapet, både för individen och för gruppen. Ljust, rymd och skalbarhet är en självklarhet.  Den aktuella vakansen i fastigheten är fördelad på fyra våningsplan om ca 4 000 kvm med en sammanhållande ljusgård för optimalt dagsljusinläpp och fantastisk utsikt över Gärdet. Plan 1 erbjuder en egen entré med flertal mötesrum i olika storlekar samt möjlighet till egen lunchmatsal. Ovanliggande plan 2 till 4 med egna interntrappor erbjuder en mer öppen planlösning och egen ute terrass.

  Kommunikationer

  Restider visar hur långt det är möjligt att ta sig från lokalen inom en viss tid, exempelvis vilka orter dina anställda kan bo i för att ha mindre än 30 minuter pendlingstid.
  Restider visar hur långt det är möjligt att ta sig från lokalen inom en viss tid, exempelvis vilka orter dina anställda kan bo i för att ha mindre än 30 minuter pendlingstid.

  I huset finns ett parkeringsgarage tillgängligt för hyresgäster och allmänheten. En plats är reserverad för fordon med handikapptillstånd. Nedfarten till garaget sker från Borgvägen 10. Garaget är öppet mellan 06:00-22:00 varje dag. På gården råder bilförbud med undantag för handikappangöring. För fordon med handikapptillstånd finns en förhyrd parkeringsplats och en besöksplats vid huvudentrén på gården. Hyresgäster kan kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besöka www.parkingpartner.se för att hyra p-plats på parkeringen.
  Tre Vapen ligger nära Karlaplans t-banestation och flertalet bussar passerar utanför fastigheten. Länk till SL:s webbplats
  RestaurangerRestaurang Combo Karlavägen 106 Restaurang Garnisonen Karlavägen 100 SIDAs restaurang KaravanValhallavägen 199 Restaurang inne hos Stockholms Dramatiska HögskolaValhallavägen 193 Bar & Bistro inne påFilmhusetBorgvägen 1-5 NärserviceÖstermalms Bilservicecenter Banérgatan 30 mån-fre 7-18, 08-783 2090 Garnisonens Servicebutik Karlavägen 100 mån-fre 8-16, 08-660 7272 Garnisonstryckeriet AB Karlavägen 100 mån-fre 8-16, 08-783 1003 Coop Nära Karlavägen 102, mån-tors 07-20 lör 10-16 sön 10-14,  08-663 1320 Staples (kontorsmaterial) Karlavägen 100, mån-tors 8-17 (lunch 13-13,30) fre 8-15 08-783 1070  » Systembolaget Karlavägen 100A mån-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-15   Apoteket Doc MorrisKarlavägen 102 Hälsa och träningNyvana Massage och Hälsa (kroppsbehandling mm) Karlavägen 100A tidsbokning 073-659 4876 Gym, SportlifeKarlavägen 100 ÖvrigtFältöverstens köpcentrum ligger inte långt från fastigheten med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m.
  "Gärdsmyg"Konstfackskolan vid Gärdet planerades redan 1947. Byggnaden tillkom efter en inbjuden arkitekttävling som avgjordes i april 1954. Det segrande förslaget hade mottot "Gärdsmyg" med Gösta Åbergh som huvudarkitekt med medarbetarna Tage Hertzell och Lennart Alexis.Den 19 september 1959 invigdes den nya skolan av Konungen. Byggnaden ansågs väldigt modern och flexibel för sin tid mot tidigare föråldrade lokaler i det gamla Klarakvarteret.Kvarteret Tre Vapen 2 gränsar till Nationalstadsparken vilket gör till- och ombyggnader känsliga, speciellt fasaden och volymerna mot Gärdet. Kvarteret består av långsträckta huskroppar i huvudsak i tre eller fyra våningar som är placerade runt gårdar. Vissa gårdar är underbyggda och ligger en våning över marknivå.Kulturhistorisk klassificeringHela Campus Gärdet är grönklassat av Stockholms stadsmuseum. Det innebär att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av byggnaderna har utförts varsamt så att byggnadernas särdrag beaktats och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tagits till vara.Fasaden är av typ curtain wall efter amerikansk förebild med svart fasadglas, klarglas och natureloxerad aluminium. Endast ett fåtal byggnader med curtain wall väggar finns i Sverige.Speciellt skyddsvärt, för SIDAS del, utöver fasaderna är utställningshallen ”Vita Havet” och de karaktäristiska trapphusen med gråvit cementmosaik och svarta smidesräcken. Campus GärdetNär Konstfack valde att flytta vidare till söderorten vidareutvecklades hela kvarteret till Campus Gärdet. Ett tämligen slutet skolkvarter konverterades till ett öppet och utåtriktat nytt kontors- och högskolecampus med ca 1 300 arbetsplatser, restauranger, utställningsytor samt teater och biograf i utbildningssyfte. Brunnberg & FOrshed arkitektkontor berättarArkitekturen på Tre vapen 2 är precis i material och utförande. Arkitekt Gösta Åbergh har valt aluminium och glas som kunde ge skarpa profiler och exakta och industriella lösningar. Byggnaden är strikt moduliserad i 1,6 moduler och stommen i 6,4m. Materialvalen är i övrigt enkla och tydliga, furupartier och terrazzogolv.Våra bärande idéer hur vi kompletterat denna byggnad är med enkla tydliga volymer, strikt moduliserade. Fasaderna är glasfasader med tunna aluminiumprofiler, plåtfasader av mörk al-plåt i sandwichkonstruktion vilket ger plana och exakta ytor. Nybyggnader har mörka al-profiler och plåt, som kontrasterar mot det befintliga naturaluminium. Alla möten mellan material skall vara enkla och rena utan överlappande plåtar. För SIDA gäller även att när byggnaden planerades för konstfack så lyftes hela projektet en våning för att få plats på tomten. Detta innebar att det fanns många mörka delar som vi har öppnat upp genom att ha sänkt några av gårdarna till gatuplanet. Vi vill behålla och förstärka möjligheten att passera igenom kvarteret och förstärka dessa ytors offentliga karaktär via det stora torget som bildas mellan det befintliga Dramatiska institutet och dessa nya delar.Inom Sida:s del så bevaras det såkallade ”vita havet” som var en utställningsdel för det gamla Konstfack. Detta används för konferenser och utställningar även i Sida:s verksamhet. De gamla ateljéerna har bevarats med sina två våningars takhöjd och kompletterats med en tillbyggnad för att få rationellare kontorsplatser. Monumentet på Hakberget (gäller SIDA)Monumentet för att utmärka platsen för 1:a maj demonstrationer i Stockholm mellan 1890 och 1965. Tre strycken granitstenar av Torsten Fridh kallat "Protest", resta 1986.

  Fler foton

  Upptäck området i närheten av denna lokal

  Fler lokaler som liknar denna