Kostnadsfri sökhjälp

powered by INGRID

Kontor - Östermalmsgatan, 87a - Östermalm

Östermalmsgatan 87a, Östermalm, Stockholm

Förbättrad information
 • Lokaltyp

  Kontor
 • Storlek

  155 m²
 • Inflytt

  3/20/2019
 • Inkommet

  längre än 3 månader
 • Anpassasad för

  13 arbetsplatser

  Beskrivning

  I den imponerande byggnaden, kallad Generalitetshuset, kan vi nu erbjuda en funktionell och trevlig lokal som hyrs ut enligt vårt koncept Smart & Klart. Generös takhöjd och stora sekelskiftesfönster ger rymd och släpper in mycket dagsljus. Vackra ektiljor på golvet samt spegeldörrar förhöjer ytterligare lokalens kvaliteter. Allt detta tillsammans med moderna installationer för jämn klimatkomfort gör lokalen till en trivsam och funktionell arbetsplats i anrik och charmig miljö.

  90.000 kronor/månad exkl moms

  Filer

   Andra filer

   Kommunikationer

   Besöksparkering finns på gatorna runt fastigheten samt bakom huset. Inga motorfordon får parkeras på fastighetens gård.Hyresgäster kan kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besöka www.parkingpartner.se för att hyra p-plats på parkeringen. Parkeringen är dock mycket populär vilket innebär att viss kötid för att få hyra p-tillstånd kan förekomma. På andra sidan Valhallavägen, vid fastigheten Svea Artilleri, finns även ett garage med många lediga platser. Ta kontakt med Parking Partner AB om du är intresserad av att hyra där.
   Kommunikationerna är goda, såväl med tunnelbanans röda linje vid Karlaplan och Stadion samt buss 1, 4, 42, 44 och 72. Länk till SL:s webbplats
   Närservice finns på flera ställen i närområdet bland annat i Fältöverstens köpcentrum som ligger alldeles intill med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m. Utöver detta finns ett antal närliggande mindre restauranger och caféer bland annat Restaurang Kontoret, Tössebageriet och Tomtebageriet. Passa även på att besöka Maximteatern, som ligger strax söder om den vackra allégatan Karlavägen.
   Kv Uppfinnaren ligger i en del av Stockholm som ända in på 1900-talet var en avlägsen utkant av staden. På medeltiden tillhörde marken Klara kloster och blev genom reformationen kronans egendom.På tomten har det bara funnits en enda byggnad av någon substans före tillkomsten av Generalitetshuset. Där stod ett kapell och församlingshem åt en del av ladugårdslandets församling. Byggnaden stod kvar på tomten ända tills den andra etappen av Generalitetshuset skulle grundläggas.Hus 1 uppfördes år 1912-14 och hus 2 år 1924-1926. Arkitekt var E Josephson. Den första etappen uppfördes huvudsakligen för Krigshögskolans behov, men inrymde bland annat Krigshovrätten. Den andra etappen uppfördes för att kunna ge lokaler åt Sjökrigsskolan, Generalstabens krigshistoriska avdelning, krigsarkivet mm. Idag innehåller byggnaden huvudsakligen civila verksamheter.Trots att anläggningen är uppförd i två skeden är fasaderna utformade som en helhet med en något barockinspirerad fasaddekor. Ovanför huvudentrén står på latin med guldbokstäver ”Exercitus sine duce corpus est sine spiritu” – vilket ungefär betyder ”En här utan ledare är som en kropp utan själ”. Anläggningen är idag utformad som en stor huvudbyggnad med två utskjutande flyglar, som delvis omsluter en gård mot söder.Byggnaden har i olika perioder kallats Krigshögskolan, Generalstabshuset, Militärstabsbyggnaden och kallas nu Generalitetshuset. Fastigheten är klassad som byggnadsminne av blå och grön kategori enligt Stadsmuseéts klassificering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Blå färg betecknar bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringar för byggnadsminnen. Grön färg betecknar bebyggelse som är särskilt värdefull.

   Fler foton

   Upptäck området i närheten av denna lokal

   Fler lokaler som liknar denna