Kostnadsfri sökhjälp

powered by INGRID

Lediga lokaler att hyra inom Stockholm

Bevaka Område

Sök bland 1356st lediga lokaler i Stockholm från fastighetsägare och uthyrare i området

1356 resultat

Lediga lokaler inom Stockholm

Det finns just nu 747 st lediga lokaler inom Stockholm och de senaste 30 dagarna har 91 nya lediga lokaler blivit tillgängliga för uthyrning.

Företagsstaden Stockholm

Stockholmsregionen har kommunicerat en tydlig vision; att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Regionen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och har drygt 2,2 miljoner invånare i storstadsregionen och snart 1 miljon i kommunen. Enligt en rapport från PWC, där 30 städer från hela världen analyseras utifrån tio faktorer som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential i en region, kommer huvudstaden på en stabil sjundeplats. En av många anledningar till varför många företag väljer att placera sina lokaler i Stockholm.

Stockholm har därigenom blivit en viktig global stad och centrum för huvudkontor i Norden. Stockholmsregionen dominerar med 51% av de regionala huvudkontoren för globala företag i Norden, varav 50% i Stockholm stad. Stockholm står för drygt 26% av rikets totala företagsförekomster med sina ca 140 000 verksamma företag under 2014.

Stockholm är även Sveriges centrum för nyföretagande. Här startas det flest företag per invånare i landet, också varför en stadig tillgång av lediga lokaler är viktiga för regionens tillväxt. Mer än vart tredje nytt företag i landet startas i Stockholms län. Under 2011 nyregistrerades 24 000 företag i Stockholms län varav 14 000 i Stockholms stad. Samtidigt fortsatte antalet företagskonkurser att minska med 8 procent under 2011 till 2 300.

Kommunikationer i Stockholm

Stockholmsregionen har välutvecklade kommunikationer med fyra flygplatser, färjeförbindelser till ett flertal länder runt Östersjön, snabbtåg till de större städerna i Sverige och en väl utbyggd regional- och lokaltrafik.

Flygtiden från Stockholm till någon av de närmsta huvudstäderna:
Göteborg - 1h 10m
Malmö - 1h 20m
Oslo - 1h
Helsingfors - 1h
Köpenhamn - 1h 20m
London - 2h 30m
Paris - 2h 35m

Tåget till någon av de närmsta städerna med utgångpunkt från centralstationen i Stockholm:
Göteborg - 3h
Malmö - 4h 30m
Köpenhamn - 5h 10m

Att ta bilen istället ger följande tider, från centralstationen i Stockholm:
Göteborg - 5h
Malmö - 6h
Köpenhamn - 6h 30m

Kommunikationerna till och från Stockholm till andra viktiga städer i Norden gör att Stockholm alltså blir en naturlig stad för att placera sitt företag i.

Tillgången på lediga lokaler i Stockholm

Tillgång till lediga lokaler är en viktig förutsättning för näringslivet. Eftersom Stockholm innefattar majoriteten av Sveriges näringsliv, har det utvecklats en god infrastruktur för kommersiella lokaler i Stockholms län. Det finns en god tillgång till olika typer av lediga lokaler i olika lägen för att passa flera typer av verksamheter. Flest lediga kontorslokaler finns i attraktiva närförortslägen, där hyresnivåerna generellt är runt 30 procent lägre jämfört med övriga innerstaden. Populära närförorter för lokaler i Stockholm är bland annat Solna, Kista och Sundbyberg som alla har blivit stora kluster för kontorslokaler.

Vilken typ av lediga lokaler finns tillgängliga inom Stockholm?

Majoriteten av de lediga lokalerna som finns tillgängliga för uthyrning inom Stockholm är kontorslokaler och utgör ungefär 60% av de lediga lokaler som hyrs ut inom Stockholm.

Lediga lokaler inom Stockholm är i genomsnitt 165m², där den minsta lokalen är 1m² stor och den största lokalen är 50000m² stor. Därför är Stockholm ett bra område för företag att hitta lokaler omkring 165m² eller för företag som är i behov av utrymme för ungefär 11 st medarbetare.

Fördelning av olika typer av lediga lokaler inom Stockholm är för tillfället:
Antal lediga kontorslokaler - 418 st - (56%). Det vill säga, en hög andel kontorslokaler inom Stockholm.
Antal lediga butikslokaler - 56 st - (7%).
Antal lediga lagerlokaler - 20 st - (3%).
Antal lediga industrilokaler - 7 st - (1%).

Marknaden för lediga kontorslokaler inom Stockholm

Kontorslokaler utgör ungefär 60% av den totala mängden lediga lokaler inom Stockholm, och det finns totalt 418 st lediga kontorslokaler att hyra för tillfället i området.

Den genomsnittliga lediga kontorslokalen som finns tillgänglig för uthyrning inom Stockholm är runt 320m² och har en genomsnittlig månadshyra på 91 000 kr/mån. Den lägsta hyresnivån för kontorslokaler inom Stockholm är 1 300 kr/kvm/år och den högsta hyresnivån är 7 200 kr/kvm/år, det är alltså en relativt hög skillnad mellan den lägsta och högsta hyresnivån inom Stockholm på 454%.

Vakansgraden och andelen lediga kontorslokaler i Stockholm

Kontorsmarknaden i Stockholm präglas idag av en hög efterfrågan från företag som letar efter lediga kontorslokaler i Stockholm. I och med att vakansgraden, alltså andelen lediga lokaler, för kontorslokaler generellt sett har gått ned det senaste året har även hyrorna ökat i takt med den ökade efterfrågan på lediga lokaler i Stockholm.

Stockholms totala vakansgrad (alltså andel lediga lokaler) uppmättes under första halvan 2016 till 8,1% vilket är en minskning på 1,1 procentenheter sedan det första halvåret 2015.

Gällande de stora delområdena har andelen lediga kontorslokaler det senaste året utvecklats enligt nedan:
CBD Stockholm - ökning från 3,4 till 3,8
Övriga innerstaden - minskning från 5,3 till 6,1
Närförorter - minskning från 9,0 till 7,2
Kista - ökning från 14,6 till 17,0
Solna/Sundbyberg - minskning från 9,0 till 7,0

Den totala kontorsstocken uppgick under första halvåret 2015 till 11 645 000 kvm i Stockholmsregionen, med en tillväxtprognos fram till 2017 på 285 900 kvm vilket motsvarar en ökning på 2,44%.

Detaljerade hyresnivåer för kontorslokaler i Stockholm

Under det senaste året har hyrorna för lokaler ökat, den största förändringen har skett i CBD (Central Business District) där hyran gått upp med drygt 28%, från 4500 kr/kvm/år till 5800 kr/kvm/år. I de resterande områdena har hyresnivån också gått upp i nästan samtliga:
Övriga innerstaden - oförändrad på 3400 kr/kvm/år
Närförorter - 2400 till 2800 kr/kvm/år (+17%)
Kista - 2200 till 2300 kr/kvm/år (+5%)
Solna/Sundbyberg - 2400 till 2600 kr/kvm/år (+8%)

Sett till övriga landet ligger Stockholm fortfarande i topp när det kommer till hyror, en jämförelse av det dyraste området i Stockholm med det dyraste i Göteborg visar att Stockholm högsta hyror är 120% dyrare än Göteborgs högsta hyror, och jämfört med Malmö handlar det om 125%.

Viktiga affärsområden i Stockholm

I Stockholm finns det flera områden som med åren har vuxit fram och bildat kontorskluster där majoriteten av företag väljer att ha sina kontor. Dessa områden är bland annat:
- Kista
- Solna Business Park
- Stockholm CBD
- Arenastaden
- Hagastaden
- Solna Strand

Utöver kontorskluster finns det även väldigt utmärkande handelsområden fullt av butiker och restauranger. De senaste åren har det vuxit fram flertalet handelscentrum som är belägna utanför innerstaden. Trots det är centrala Stockholm fortfarande en populär plats för shopping och restaurangbesök. Följande områden är utmärkande i Stockholm vad gäller viktigt handelsområden:
- Biblioteksstaden
- Mall of Scandinavia
- Täby Centrum
- Kungens Kurva
- Nacka Forum

Snabblänkar till olika lediga lokaler inom Stockholm: