Kostnadsfri sökhjälp

powered by INGRID

Lediga lokaler att hyra inom Sundbyberg

Bevaka Område

Sök bland 106st lediga lokaler i Sundbyberg från fastighetsägare och uthyrare i området

106 resultat
 1. Hyresindikation
  Saknar estimering
  typ
  Kontorshotell
  storlek
  30 m²

  Kontorsrum med 6 arbetsplatser

  Adolfsbergsvägen 31 - Bromma
  Saknas info om arbetsplatser
  30 m²
  Kontorshotell
  Hyresindikation
  Saknar estimering
 2. Hyresindikation
  Saknar estimering
  typ
  Kontorshotell
  storlek
  12 m²

  Kontorsrum för 2-3 personer

  Adolfsbergsvägen 31 - Bromma
  Saknas info om arbetsplatser
  12 m²
  Kontorshotell
  Hyresindikation
  Saknar estimering

Lediga lokaler inom Sundbyberg

Det finns just nu 54 st lediga lokaler inom Sundbyberg och de senaste 30 dagarna har 8 nya lediga lokaler blivit tillgängliga för uthyrning.

Företagsstaden Sundbyberg

Sett till ytan är Sundbyberg, eller “Sumpan”, en av Sveriges minsta kommuner, men befolkningsmässigt är det också den som växer den snabbast. Idag bor över 45 000 personer i Sundbyberg, och år 2014 utsågs Sundbyberg till årets tillväxtskommun. Även om staden halkat ned något i näringslivsrankingen till en 17e plats på senare år, råder det ingen tvekan om att företag stormtrivs i sina lokaler i Sundbyberg.

Det är i nuläget en av Sveriges företagstätaste kommun, med drygt 4 000 verksamma företag på en yta om 9 000 000m².

Sundbyberg har gått från att vara en industriförort med lokaler och byggnader för parfym, Coca-Cola och Marabou-choklad till att bli desto mer tjänste- och kunskapsinriktat. Stora finansverksamheter så som SEB och Swedbank hjälper även till att profilera stadsdelen som ett för Stockholm viktigt finanskluster. Till detta kan även Toyota finans, Ica finans och Kronofogdens verksamheter räknas.

Staden expanderar i snabb takt, i synnerhet med tanke på de planer som lagts fram - och godkänts, att gräva ner tågspåren som i nuläget delar staden i mitten. Arbetet är planerat att börja 2019 och tunneln beräknas vara färdig 2025. Detta öppnar upp ca 30 000m² av möjligheter för nya lediga lokaler och andra öppna ytor i Sundbyberg - en helt ny stadskärna kommer byggas fram. Till detta hör även att 72 500m² nya lediga kontorslokaler planeras vara färdigställda år 2018 i det starkt expansiva Sundbyberg.

Kommunikationer i Sundbyberg

Även om Sundbyberg ligger dryga 8 km från Stockholm innerstad är det strategiskt beläget med mycket goda kommunikationer, vilket möjliggör att det i praktiken inte är svårare att ta sig runt inom city som till och från er nya lokal. Detta gör det även till ett utmärkt område för större företag att hitta nya lokaler, utan att det blir för omständigt för de anställda att ta sig till och från sina lokaler.

Det går att ta sig till Sundbyberg från city med antingen tunnelbana, tvärbana, buss, fjärrtåg eller pendeltåg.

Med Tvärbanans Solnagren kan du åka till Sundbyberg med spårvagn från Sickla udde eller från motsatt håll Solna station.

Tid att ta sig till flygplats:
Bromma flygplats:
Bil - inom fem minuter.
Kommunalt - 8 minuter
Arlanda:
Bil - 25 minuter.
Kommunalt, flygbuss - 41 minuter

Tid att ta sig till Stockholm central:
Bil - 13 minuter
Kommunalt, tunnelbana - 12 minuter

Företagsområden för lediga lokaler i Sundbyberg

I och med den starka expansion staden går igenom växer det upp stora och intressanta områden med möjligheter för lediga lokaler.

Centrala Sundbyberg - Nya stadskärnan

Är den främsta platsen för lediga lokaler inom Sundbyberg. I nuläget är det ett välbalanserat centrum där mysig småstad möter modernt affärscentrum. Stadskärnan delas dock av järnvägsspåret i nuläget, men då den läggs under mark öppnas det upp ytor om 30 000m². Utöver en ny stadskärna skapas ett nytt, till största delen underjordiskt, resecentrum som en knytpunkt för tunnel- och tvärbana, bussar, pendel- och regionaltåg.

Rissne

Rissne är befolkningsmässigt Sundbybergs näst största stadsdel. I nordvästra Rissne har SEB sitt huvudkontor i Bankhus 90 på en totalyta om 93 000m² med kontor för 1 600 personer. Men det finns även kontor i Rissne närmare Rissne torg, bland annat finns det kontor i Valla Park och lokaler i Rissne Office Center.

Ursvik

Är huvudsakligen ett bostadsområde med närhet till naturreservat och mycket grönska. Även denna stadsdel befinner sig i en expansiv fas, faktiskt ett av Stockholms läns största utbyggnadsprojekt, vilket öppnar upp för möjligheter till framförallt lediga lokaler för närservice. Här finner man idag framförallt restaurang och serviceverksamheter. Man planerar att utöka bostäderna framförallt, och till detta utökas även antalet lediga lokaler i Sundbyberg.

Hallonbergen och Ör

Är relativt lugna stadsdelar med mycket grönska och kultur. Det finns gott om närservice och restaurangverksamheter i centrum, men orterna har omplanerats till att bli mer av ett bostads- och företagarcentrum. Wallenstam börjar i år ett tio-årigt projekt som innebär att bygga uppemot 900 lägenheter och därtill lediga lokaler samt olika närservice lokaler. Man beräknar att befolkningsutvecklingen ska öka från de nuvarande 7 000 till 12 000 under de kommande 10-15 åren. Den första etappen på bygget är planerad att påbörjas redan sista kvartalet 2016, den etappen innebär drygt 200 lägenheter samt kommersiella lediga lokaler. Utvecklingen av redan befintliga lokaler påbörjas redan direkt. Även Skanska har smidit planer för området, genom projektet Sundbypark har man planerat för 24 000m² lediga lokaler, främst i form av kontorslokaler, projektet har dock stått still under en längre tid och det återstår att se vad det kommer resultera i.

Vilken typ av lediga lokaler finns tillgängliga inom Sundbyberg?

Majoriteten av de lediga lokalerna som finns tillgängliga för uthyrning inom Sundbyberg är kontorslokaler och utgör ungefär 80% av de lediga lokaler som hyrs ut inom Sundbyberg.

Lediga lokaler inom Sundbyberg är i genomsnitt 745m², där den minsta lokalen är 5m² stor och den största lokalen är 50000m² stor. Därför är Sundbyberg ett bra område för företag att hitta lokaler omkring 745m² eller för företag som är i behov av utrymme för ungefär 49 st medarbetare.

Fördelning av olika typer av lediga lokaler inom Sundbyberg är för tillfället:
Antal lediga kontorslokaler - 42 st - (78%). Det vill säga, en hög andel kontorslokaler inom Sundbyberg.
Antal lediga butikslokaler - 5 st - (9%).
Antal lediga lagerlokaler - 2 st - (4%).
Antal lediga industrilokaler - 1 st - (2%).

Marknaden för lediga kontorslokaler inom Sundbyberg

Kontorslokaler utgör ungefär 80% av den totala mängden lediga lokaler inom Sundbyberg, och det finns totalt 42 st lediga kontorslokaler att hyra för tillfället i området.

Den genomsnittliga lediga kontorslokalen som finns tillgänglig för uthyrning inom Sundbyberg är runt 900m² och har en genomsnittlig månadshyra på 165 200 kr/mån. Den lägsta hyresnivån för kontorslokaler inom Sundbyberg är 1 400 kr/kvm/år och den högsta hyresnivån är 2 500 kr/kvm/år, det är alltså en relativt hög skillnad mellan den lägsta och högsta hyresnivån inom Sundbyberg på 79%.

Hyresutvecklingen för lediga kontorslokaler inom Sundbyberg de senaste åren

Under de senaste två åren har hyresutvecklingen skett relativt linjärt i Sundbyberg. Totalt har hyresnivån ökat med ca. 18% på två år vilket motsvarar en snittökning på 200 kr/m²/ år vilket gör att prime-hyran idag ligger runt 2 600 kr/m²/år.

Sett till övriga städer och framförallt innerstaden är det alltså en ganska markant skillnad på hyror i Sundbyberg. CBD i Stockholm har en primehyra på 5 800 kr/m²/år medan övriga innerstaden ligger på 3 600 kr/m²/år.

CBDs primehyra har ökat med 29% under två år, medan övriga innerstadens har ökat med 6 % under samma period. Sundbyberg ligger alltså strax däremellan.

Andelen lediga lokaler i Sundbyberg ligger strax under Stockholmssnittet på 8,1%, sedan våren 2015 då den låg på 8,3%, och i nuläget då den ligger på 7,0%. Men med expansionsplanerna i åtanke kan man anta att den kommer stiga igen.

I takt med att utvecklingen tagit fart med bostadsområden i Sundbyberg, samt ett fortsatt lågt utbud av kontorslokaler i bra lägen förväntas hyrestillväxten drivas på. Man förväntar sig att vakansgraden stiger, men även att det finns utrymme för att hyrorna ska fortsätta öka i och med Sundbybergs strategiska placering, samt planering av nya moderna lediga lokaler.

Viktiga affärsområden inom Sundbyberg

Det finns ett antal särskilt intressanta områden för lediga lokaler i Sundbyberg, som också agerar kommunikationspunkter till city och därmed övriga världen:
- Sundbyberg Centrum
- Rissne
- Ursvik

Snabblänkar till olika lediga lokaler inom Sundbyberg: