Integritetspolicy


Senast uppdaterad: 18 november 2016

Vi på Objektia, som driver Webbplatsen (www.yta.se) tar ansvar för att skydda våra användares integritet då ditt förtroende är av största vikt för oss. Om du inte godtar vår personuppgiftshantering eller användarvillkor ber vi dig avstå från att använda våra tjänster.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till en identifierbar person som är i livet. Det kan röra sig om exempelvis personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter,exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och distribution, eller en kombination av dessa användningsområden. All behandling av personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen och Datainspektionen är den myndighet som övervakar att lagen följs.

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och att det sker i enlighet med personuppgiftslagen. Objektia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Objektias tjänst.

Information vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du använder våra tjänster kan vara någon av följande alternativ:

  • A. Information som du själv lämnar till oss
  • B. Information som samlas in automatiskt i samband med användning av våra tjänster. Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning. Information om hur du använder tjänsterna. Platsinformation. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt.
  • C. Information från andra källor

Den information Objektia samlar in om dig används för att optimera din användning av tjänsten.

Delning av information sker endast i samtycke med användaren och accepteras i samband med användarvillkoren. Syftet med delningen är att skapa en mer värdefull tjänst och hjälpa användaren Hitta bättre lokaler.

Säkerhet

Vid insamling av personuppgifter genom vår tjänst ser vi till att dina personuppgifter skyddas på ett tryggt och säkert sätt. Vid fel hos tredje part eller annan tjänst som Objektia använder i samband med tjänsten frånsäger sig dock Objektia ansvaret för hanteringen av personuppgifter men ska i största rimliga mån minska effekterna av sådana förekommande säkerhetsfel hos tredje part.

Ändring av policyn

Vi kommer kontinuerligt uppdatera integritetspolicyn för att den alltid på ett korrekt sätt skall spegla vår hantering av dina personuppgifter. Vid en mer omfattande förändring av policyn kommer du att bli informerad. Har du frågor om vår policy, vänligen kontakta oss på: info@yta.se.