Hur LOA lokalarean bestäms för lokaler och kontor

LOA eller lokalarean är ett för många otydligt och odefinierat begrepp. Nedan följer en redogörelse för hur det egentligen fungerar och och vilka ytor som ingår i LOA. Datan är...

Read More